Parisuhteiden tuki vahvistaa perheiden yhtenäisyyttä

5.12.2019 klo 13:00 Uutiset

Suomen eronneisuusluku on ollut Euroopan unionin korkeimpien joukossa 2000-luvulla, vaikka avioliitto solmitaan suurin odotuksin yhteisestä tulevaisuudesta. Väestöliiton mukaan arviolta lähes puolet avioliitoista päättyy eroon.

Asiaan on kiinnitetty valtakunnallisesti huomioita. Lapsiasiavaltuutettu on vuosikirjansa 2019 mukaan ollut huolissaan avioerojen yleisyydestä sekä puutteellisesta perhe- ja parisuhdeneuvonnasta.

Lapsiasiavaltuutettu on esittänyt, että kaikille aviopareille tarjottaisiin parisuhteen tukea, koska parisuhteen toimimattomuus vaikuttaa suuresti lapsiin ja moniin läheisiin sekä heikentää ihmisen työ- ja toimintakykyä.

Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.11. vastauksen Kuopion KD:n valtuustoryhmän laatimaan valtuustoaloitteeseen parisuhteiden varhaisen tuen kehittämisestä Kuopion kaupungissa. Palvelu on tällä hetkellä pirstaleisesti saatavilla, muun muassa terveydenhoitajien vastaanotoilla esimerkiksi lastenneuvoloissa. On tarve kehittää koordinoitua parisuhteiden tuen palvelua itsenäisenä toimintona ja tiedottaa siitä kuntalaisille kattavasti.

Vastauksessa valtuusaloitteeseen on tuotu esille aiempi selvitys aiheesta, kun Pohjois-Savon lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa (LAPE) selvitettiin vuonna 2017, miten parisuhteen tukea tulisi kehittää. Koko Pohjois-Savon (vastanneita 963 henkilöä) ja Kuopion (vastanneita 159 henkilöä) osalta noin 40 prosenttia vastaajista koki, ettei ollut saanut tukea parisuhteeseen, vaikka olisi sitä tarvinnut. Kuntalaisen näkökulmasta palvelun tarjonnassa on parantamisen varaa.

Erityisen hyvä on, että palveluja uudistetaan kuntalaisten tarpeita vastaaviksi olemassa olevilla henkilöstöresursseilla, ja suunnitelmat viedään käytäntöön jo vuoden 2020 aikana. Kyse on ennaltaehkäisevistä varhaisen tuen palveluista Kuopion strategian mukaisesti. On tärkeää, että tukea on saatavilla silloin, kun siihen on tarve. Kaupungin nettisivuille voisi tehdä linkin, josta tätä palvelua on jatkossa saatavilla.

Aiheeseen liittyvää valmistelutyötä on tehty LAPE-hankkeessa, joten nyt Kuopio voi olla suunnannäyttäjä ja ottaa kopin parisuhteiden määrätietoisesta varhaisesta tukemisesta. Toimintaa uudistetaan jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesti kuntalaisilta saatu palaute huomioiden.

Hanna Happonen ja Björn Cederberg, Kaupunginvaltuutetut (kd.) Kuopio
Julkaistu Savon sanomissa 5.12.2019
Kuva: Shutterstuck lisenssikuva