Vihreää sähköä hinnalla millä hyvänsä?

28.1.2020 klo 15:35 Uutiset

Mikä on tuulivoimaloiden paloturvallisuustaso Suomessa? Iltalehti uutisoi 19.1 tuulivoimalapalosta Saksassa lähellä Bodenwerderin kylää. Videolta näkee lapojen kiinnittymispisteessä navan jatkeena olevan ”sähköntuottoyksikön” palavan.

Haminan Paksuniemen tuulivoimalapalon 9.1.2017 seurauksena pelastuslaitokset havahtuivat siihen, että tuulivoimaloiden sammutusjärjestelmien käyttö Suomessa on vähäistä, sillä ne eivät ole pakollisia.
Yksi tuulivoimala on miljoonahanke. Sammutusjärjestelmät maksavat arviolta hinnasta noin 1%. Kuka kantaa vastuun ja maksaa kulut tulipalosta ja siitä seuraavista ympäristö vahingoista? Eivät ainakaan vakuutusyhtiöt. Onnettomuustutkimuskeskuksen mukaan tuulivoimalapalot ovat syttyneet mekaanisen tapahtuman tuloksena.

Selvitin ympäristöministeriöstä, että tuulivoimaloiden rakentamista ohjataan heidän ohjeilla ja alueellisilla kaavalupapäätöksillä. Puhelinkeskustelussa selvisi myös, etteivät rakentamismääräykset edellytä sammutusjärjestelmien rakentamisvelvoitetta. Vastuu ja harkinta sammutusjärjestelmän asentamisesta on jätetty tuulivoimalaitosinvestoijalle.

Olemme Suomessa olleet pitkään ylpeitä palolentojärjestelmästä, jolla valvotaan koko Suomea paikallisten lentokerhojen toimin. Metsäpaloriskin kasvaessa lentojen määrää tihennetään ja pääsääntöisesti havaitaan alkavat metsäpalot ennen kuin ne ehtivät saada tulta ja tuulta laajenevasti alleen. Itsekin olen ollut palolennoilla niin tähystäjänä kuin hälytystehtävässä myös lentäjänä mukana 1990-luvulla. Sielun silmillä näen tilanteen, missä tuulivoimala palaa ja sytyttää alta latvapalon. Tuulivoimalan tulipalossa vapautuu jäähdytysjärjestelmästä ilmaan SF6-kaasua (rikkiheksafluoridia), joka on 23 500 kertaa hiilidioksidia vaikutukseltaan voimakkaampaa kasvihuonekaasua ja säilyy ilmakehässä peräti 1000 vuotta. Hakataanko jatkossa tuulivoimaloiden alta metsiä pois? Se tarkoittaa silloin isoja alueita, sillä tulipaloissa lapojen tiedetään pudonneen satojen metrien päähän voimalasta.

En ole tuulivoiman vastustaja, mutta kannan huolta millä logiikalla ja riskillä ”vihreää sähköä” tuotetaan hallituksen päätösten toteuttamiseksi.

Euroopassa tuotetaan sähköstä jo 14% tuulivoimalla. Saksa on ollut Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen Euroopan edelläkävijä tuulivoiman rakentamisessa. Mutta nyt sielläkin laitetaan jäitä hattuun. Saksassa myönnetään tuulivoimaloiden aiheuttavan terveyshaittoja, ja heillä on oma koodi tarkoittamassa tuulivoimalaperäistä terveyshaittaa. Ympäristöministeriön tulisi ottaa selvää Saksan ongelmista. Se ainakin tiedetään, että tuulivoimalat saattavat olla ”kiinni” asutuksessa. Samoja ongelmia ei kannata Suomeen tieten tahtoen rakentaa. Saksassa jo yli 1000 erilaista kansalaisjärjestöä vastustaa tuulivoiman lisää rakentamista.

Itse tuulivoimalapaloa ei sammuta palokunta mitenkään. Palokunnan tehtäväksi jää alueellinen palon rajaaminen. Katselin mielenkiinnosta Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavaa. Toivon, että palo- ja pelastusviranomainen on saanut ottaa ennen kaavapäätöstä kantaa, mitä kautta paloyksiköt voisivat paloalueelle päästä ajoissa. Rahasta ei voi olla kiinni sammutusjärjestelmien asentamatta jättämisessä, vaan ajattelemattomuudesta. Hallituksen ajattelemattomuudesta, sillä tuulivoimalainvestori haluaa ottaa voiton irti maksimaalisesti valtion verotuella pääosin tuotetusta tuulivoimasta.

Artikkelin kirjoittaja: Rauno Taskinen
Julkaistu Savon Sanomien Lukijan sanomissa 24.1.2020