Suomen kielellä töihin

27.2.2020 klo 12:17 Uutiset

Kummallista, että KD:n lakialoite liittyen kielitaitovaatimuksen asettamisesta työttömyysturvan yhdeksi osatekijäksi on saanut mainintoja rasistisuudesta. Eikö Suomeen nyt sitten halutakaan ulkomaalaisista työvoimaa?

Uunituoreessa KD:n lakialoitteessa esitetään, että työmarkkinatuen rakennetta muutettaisiin siten, että työmarkkinatuen määrää lasketaan 90 prosenttiin peruspäivärahan määrästä. Työmarkkinatuen voisi kuitenkin jatkossa korottaa peruspäivärahan tasolle osoittamalla vaadittavan tason suomen tai ruotsin kielen taidostaan.

Suomen kansalaisille kielitaitovaatimus täyttyy koulussa. Saadakseen Suomen kansalaisuuden on maahanmuuttajankin osallistuttava kielikokeeseen.

Suomen työttömyysturvasta yli 20 prosenttia menee tällä hetkellä Suomessa oleskeleville muun maan kansalaisille. Tuota osuutta voidaan pitää aika suurena, sillä ulkomaalaisten osuus on alle 5 prosenttia koko maan väestöstä.

Maahanmuuttajien työttömyysongelmaan pitää puuttua. Kielitaito mahdollistaa työn etsimisen ja hakemisen, sekä on osaltaan myös työtä tehtäessä työturvallisuustekijä.

Suomen kielitaito tulee parantamaan maahanmuuttajien työllistymistä. Samalla saadaan kovasti kaivattuja työntekijöitä lisää. Uskon, että tällä pystytään myös vähentämään turhaa vastakkainasettelua niiden henkilöiden keskuudessa, jotka suhtautuvat kriittisesti maahanmuuttoon.

Tuskin suuntauksen tulee olla niin päin, että järjestämme viranomaispalveluja Kelassa mm arabian, kurdin, turkmeenin, syyrian, armenian, darin, paštun ym kielillä. Puhumattakaan tulkkipalvelun järjestämisestä työmaille.

Hyvin suomen virallisia kieliä osaavat ahkerat työntekijät ovat työmaille odotettuja henkilöitä. Ammattioppilaitosten tekemän työn lisäksi, haluan kiittää Kuopion Setlementti Puijola ry:tä siitä huikeasta työstä, mitä suuri joukko vapaaehtoisia tekee suomen kielen opettamiseksi maahanmuuttajille Kompassissa. Itsekin olen saanut olla ko vapaaehtoistyössä mukana. Suomen kielen opettaminen kantaa hedelmää, ja avaa monelle maahanmuuttajalle mahdollisuuden työllistyä. Työ on yksi perustarpeista.Työtä saamalla täyttyy toinen – turvallisuuden tarve, siinä maahanmuuttaja viimeistäänkin tuntee tulleensa hyväksytyksi keskuuteemme.

Rauno Taskinen,
KD pohjois-savon piirin hallituksen jäsen
kaupunginvaltuutettu, Kuopio