Sankaridivisioona

17.3.2020 klo 22:22 Uutiset

Valtioneuvosto ja Tasavallan presidentti totesivat 16.3. koronavirustilanteen vuoksi Suomessa vallitsevan poikkeusolot. Poikkeuslakien käyttöönottaminen varmistaa nopean päätöksenteon ja kansalaisten turvallisuuden poikkeusoloissa.

Kuopiossa on toiminut kaupunkitasoinen koronavirustilannetta koordinoinut johtoryhmä, joka on tehnyt tilanteen kehittyessä epidemiaksi asteittain päätöksiä muodostamansa tilannekuvan perusteella.

Tilannekuvaan kerätään tietoa eri viranomaisilta ja asiantuntijoilta, jotta päätöksentekijä voi arvioida, mitä päätöksenteosta seuraa myös seurannaisvaikutuksien osalta.

Poikkeusoloissa erityisen tärkeää on hoitaa viestintä kaupunkilaisille. Netistä hakemalla ”Kuopion kaupunki” tai linkistä www.kuopio.fi löytyy tietoa ja elintärkeitä ohjeita epidemian räjähtämisen ehkäisemiseksi. Kaikkien toimenpiteiden tarkoitus on, ettei epidemian aikana hoitoon joutuvien määrä kasvaisi kerralla liian suureksi, sekä että hoitohenkilöstöä riittää koko epidemian ajan.

Jo se oli poikkeuksellista, että Kalpa pelasi tyhjille katsomoille. Sitten vuokraajilta kiellettiin kokoontumiset kaupungin tiloissa, lopuksi suljettiin asukastuvat ja kuntoliikuntapaikat kuten uimahallikin. Päätökset rajoittivat kokoontumisia ja siten epidemian huipun kasvamista.
Nyt yli 10 henkilön kokoontumiset on kielletty.

Palvelujen rajoittamista seurasi kehoituksia, määräyksiä ja lopuksi kieltoja.
Suomen isossa tilannekuvassa rajat suljetaan, ja maahan pääsee vain omat kansalaiset. Tällä turvataan kansalaisten terveydellinen turvallisuus.
Itsekullekin tulee velvollisuus noudattaa annettuja määräyksiä.

Ennen valmiuslakien voimaantulemista eri kaupungeissa on tehty erilaisia päätöksiä.
Moni peräänkuulutti Kuopiossakin, että koulut ja päiväkodit olisi pitänyt sulkea välittömästi, kun niin tehtiin jossain kunnassa yksittäisen koulun osalta. Kuopiossa turvataan kriittisissä tehtävissä toimivien työntekijöiden lastenhoitaminen, sekä päätöksiin on vaikuttanut oma uhka-arvio muodostetun tilannekuvan perusteella. Se on voinut olla erilainen eri kunnissa.

Minä arvostan Kuopion kaupungin johtoryhmän johtamistoimenpiteitä ja selkeää asteittain edennyttä päätöksentekoa, jossa on otettu huomioon myös Kuopion asema yliopistollisena sairaalakaupunkina. Päätöksiä tehtäessä on  jouduttu uhka-arvion perusteella määrittämään ketkä kaupunkilaisista kuuluvat sairastumisen perusteella riskiryhmään sairastua, ketkä joutuvat hengenvaaraan, sekä ketkä kaupunkimme työntekijoistä yksityinen sektori ml ovat kriittistä henkilöstöä terveydenhuollon, palo- ja pelastustoimen, turvallisuuden, taloushallinnon, siivoustyön kaupan ja ruokatalouden ylläpitämisen kannalta.

Valmiuslakien astuttua voimaan, kaupunginhallitus saa delogoitua päätöksentekovaltaa. Minä tunnen nämä henkilöt ja luotan heidän päätöksentekokykyyn.

Uskon, että selviämme myös vanhusten kotihoidosta. Haluan muodostaa tilannekuvan tulevasta 6.12.2020 juhlasta. Näen siinä vastaanottajana kaupunginhallituksen henkilöt ja johtoryhmän ottamassa vastaan intiaanitervehdyksellä kutsuvieraita. Juhlavieraina ovat kaupunkimme kriittinen työntekohenkilöstö. Heitä on isompi joukko kuin ensiksi arvioitiin tai minä pystyin luettelemaan. Tilaksi juhlaan tarvitaan Kuopiohalli. Ja iso virtuaalinäyttö.

Artikkelin toimitti Rauno Taskinen