Hämeen piirin kevätkokous to 14.5. klo 18.00

29.4.2020 klo 09:49 Uutiset

Hämeen piirin kevätkokous pidetään to 14.5 klo 18 piirin puheenjohtaja
Hannele Saaren kotona, hänen kotiosoitteessaan. Tämä poikkeusjärjestely
johtuu vallitsevasta koronapandemiasta. Hämeen piirikokousedustajat
saavat kokouskutsun sähköpostiinsa ja liittyvät etäyhteyden avulla
kokoukseen. Välineenä on Teams- etäneuvottelupalvelu. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat sekä hyväksytään piirien uudet
säännöt.