Hämeestä paras asuinpaikka lapsiperheille !

29.4.2020 klo 09:33 Uutiset

Syntyvyyden romahdus on vakava tulevaisuuden uhka, joka haastaa meitä myös Hämeessä. Mitä tehokkaammin voimme edistää perheiden hyvinvointia ja halukkuutta lasten hankintaan, sitä paremmin voimme turvata kaikkien asukkaiden tulevaisuutta.

Kristillisdemokraattien mielestä lasten kasvatus on niin tärkeää työtä, että siitä tulisi palkita perheitä tuntuvasti. Puheenjohtajamme Sari Essayah on esittänyt hallitukselle huoltajakertymää eli vanhemmuuden perusteella kertyvää eläkettä, jota maksettaisiin niin kauan, kun lapsi on oikeutettu lapsilisään, vaikka vanhemmat olisivat palkkatyössä. Vaihtoehtobudjetissaan KD esittää lapsilisien korotusta, verotuksen lapsivähennystä sekä jokaisesta syntyvästä lapsesta ensimmäisen lapsilisän yhteydessä maksettavaa 1000 euron bonusrahaa, joka olisi myönteinen signaali lapsiperheille.

Lasten ja perheiden hyvinvointi on turvattava kaikissa tilanteissa, myös silloin kun talousahdingossa uudistetaan kuntien palveluverkkoja. Perheiden palveluja ja lasten koulutusmahdollisuuksia tulee ennemminkin kehittää ja parantaa, kuin karsia ja huonontaa. Toimivat ja hyvin tavoitettavat palvelut ovat ykkösvetovoimatekijöitä perheiden valitessa asuinpaikkaansa. Pienentyvät lapsimäärät mahdollistavat ryhmäkokojen pienentämisen, josta hyötyisivät kaikki lapset. Päätöksenteossa tulee aina ottaa huomioon myös lapsivaikutusten arviointi.

Haluamme, että Hämeestä tulisi paras asuinpaikka lapsiperheille antamalla heille postiivisia signaaleita ja tukemalla perheiden arkea. Haastamme Hämeen kuntien päättäjät ja johtohenkilöt tekemään inhimillisiä, lapsiystävällisyyttä konkreettisesti lisääviä päätöksiä.

-KD Hämeen piirihallituksen julkilausuma 25.1.2020