Keväinen tervehdys Riihimäen Kristillisdemokraattien puolueen jäsenistölle!

4.5.2020 klo 15:25 Uutiset

Keväinen tervehdys Riihimäen Kristillisdemokraattien puolueen jäsenistölle!

Olemme saaneet todistaa monella tapaa erityistä kevättä. Paikallisella tasolla kuohuntaa aiheutti alkuvuodesta palveluverkkoselvitys. Selvityksen mukaan kaupunkilaisten käyttämiä palveluita voitaisiin tuottaa nykyistä tehokkaammin ja isommissa yksiköissä. Kutomon, Monarin ja Kaupunginmuseon kohtalo ovat olleet veitsenterällä. KD on peräänkuuluttanut palveluverkkoselvityksen huolellista valmistelua ja halunnut päätökseen aikalisää. KD on sitoutunut asemanseudun kehittämiseen, mutta totuus myös on, että rakennettu kaupunkiympäristömme on merkittävä osa kaupunki-identiteettiämme.

Tämä kevät tullaan muistamaan ennenkaikkea koronasta. Korona on sulkenut ja avannut koulut nopealla aikataululla nykyisen hallituksen toimesta. Suomen valtio on etupainotteisesti pyrkinyt ottamaan mallia muista Pohjoismaista. Joudutaan tasapainottelemaan maan talouden, epidemian ja sosiaalisten vaikutusten arvioiden varassa. Asiantuntijoita on paljon ja välillä heidän kantansa eivät ole yhteneväiset. Erityisesti korona on kuormittanut iäkästä väestöä. Sosiaalisten kontaktien minimoiminen on inhimillisesti haastavaa. Toivomme että voisimme järjestää pian tapahtuman jäsenistöllemme, mutta toistaiseksi voimme vain odottaa tilanteen selkiytymistä.

Minä olen Hannele Sandberg, Riihimäen Kristillisdemokraattien uusi puolueen puheenjohtaja. Olen kiitollinen minulle osoitetusta luotamuksesta. Toimin tällä hetkellä sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa. Olen alunperin kotoisin Pohjanmaalta, mutta muuttanut puolison perässä Riihimäelle. Työskentelen lukiossa historian ja yhteiskuntaopin opettajana.
Toivotan teille kaikille lukijoille voimia ja siunausta kevääseenne. Miquel Cejas lauloi lapsuudessani ikuisesti muistamani kertosäkeen ”Ei peljätä nyt saa, sillä taivaan Jumala, ei jätä sinua koskaan vaan hän kanssas vaeltaa”. Näihin sanoihin on hyvä toivottaa teille parasta mahdollista kevättä!

Hannele Sandberg
KD Riihimäen puolueen pj

==================================================================

Kaupunginhallitus on kokoustanut korona-aikana etänä. Kaupunkiorganisaatio on hyvin pystynyt mukauttamaan toimintoja muuttuneessa tilanteessa. Olemme onnekkaita siinä, että meillä turvallisuus- ja valmiusasioihin oltiin hyvin valmistautuneita. Tilanne vaikuttaa luonnollisesti isosti kaupunkimme talouteen. Monet rakenteelliset uudistukset tulevat tehostumaan tässä kriisitilanteessa lisää.

Kaupunginvaltuusto ei helmikuussa hyväksynyt virkamiesesitystä palveluverkon uudistamisesta, vaan asiaa valittiin työstämään poliittinen ohjausryhmä. Olen mukana tuossa työskentelyssä KD:n edustajana ja tehtävänämme on tehdä tarvittavat selvitykset ja laatia pedagogisesti ja toiminnallisesti sekä taloudellisesti kestävään ja uskottavaan tulevaisuuden toimintaympäristöön perustuva palveluverkkoesitys. Tehtävä ei ole helppo. Tavoitteena on, että valtuusto päättää palveluverkkouudistuksesta vuoden 2021 talousarvion yhteydessä.

Toinen mieluisa roolini on puheenjohtajuus Riihimäen Lapsiystävällinen kunta – koordinaatioryhmässä. Työ lähti liikkeelle valtuustoaloitteestani. Lähikuukausina teetämme alkukartoituksen kaupunkimme lapsiystävällisyyden nykytilasta. Sen perusteella valitaan kehittämiskohteet, joiden eteen lähdetään työskentelemään. Tavoitteena on, että Riihimäki saisi kahden vuoden kehittämistyön tuloksena Lapsiystävällinen kunta – tunnustuksen.

Olen pitänyt tehtävästäni kaupunginhallituksessa. Koen, että olen päässyt hyvin vaikuttamaan asioihin jo päätöksenteon valmisteluvaiheessa, ja mielipiteitäni on kuultu. Yhteistyömme koko valtuustoryhmänä on sujunut rakentavasti kaikkien puolueiden kanssa.

Väitän, että KD on Riihimäellä kokoaan suurempi vaikuttaja.

Hannele Saari
KD valtuustoryhmän pj, kaupunginhallituksen jäsen

=====================================================================

Riihimäen kaupungissa on viime vuosina kaupunginjohtaja Sami Sulkon johdolla tehty erinomaista työtä talouden tervehdyttämisen parissa. Terve talous on aina hyvinvointimme rakentamisen perusta. Mm Hyvinkäällä ja Hämeenlinnassa eletään kuntatalouden kanssa paljonkin meitä raskaammissa tunnelmissa tällä hetkellä. Nyt katsottavaksi kaikissa kunnissa jää, mikä on Koronan vaikutus suuruudeltaan.

Olen nyt toista kautta valtuutettuna ja pyrkimässä myös kolmannelle kaudelle. Omaan liike-elämä -taustaani sopiva tehtävä on tällä kaudella ollut toimia lisäksi Riihimäen Tilat ja Kehitys (elinkeinoyhtiö) hallituksessa. Olen tällä kaudella toiminut myös maakuntavaltuustossa.

Muuten, kuntavaalit ovat ensi vuonna. Ne ovat nimenomaan ns. ”volyymivaalit”, eli ehdokkaita pitää puolueella olla todella paljon. Voisitko sinäkin olla mukana?

Ismo Portin

====================================================================

Olen Marja-Liisa Saarinen Riihimäen Kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja. Työelämän tein kätilönä sekä terveydenhoitajana, jossa näin koko elämän kirjon. Nyt eläkkeellä olen puolison omaishoitajana. Kuuden lapsenlapsen mummona pääsen hyvin näkemään nuorten ja lasten maailmaa.

Olen sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen. Lautakuntatyöskentelyssä on työhistoriasta hyötyä. KD:n aloite mm. omaishoitajien määrän lisäämisestä eteni lautakunnassa siten, että perustettin ”omaishoidon kehittämiseksi”–työryhmä. Työryhmässä olen vammaisneuvoston jäsenenä. Tosin tämä koronakevät on siirtänyt aloituksen tulevaisuuteen. Samoin lautakunnan seminaari siirtyi keväästä, toivottavasti syksyllä päästään toteuttamaan.. Seminaarissa tarkoitus paneutua lasten ja nuorten mielenterveysongelmien hoitoon, joista olen esittänyt suuren huoleni.

Marja-Liisa Saarinen

=====================================================================

”Harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne”. Tämä inspiroiva Raamatun kehotus on innostanut monia mukaan oman paikkakunnan tai alueen päätöksentekoon. Sen innoittamana itsekin lähdin v. 1992 ehdolle Riihimäen kaupunginvaltuustoon. Se muistuttaa, miten riippuvaisia olemme toinen toisistamme. Jos yhteisömme voi hyvin, myös minun ja perheeni on turvallista elää sen ympäröimänä.

Suomen kunnilla on eurooppalaisessa vertailussa erityisen vahva asema ja itsemääräämisoikeus. Kunnanvaltuutetut ovat paljon merkittävämpiä päätöksentekijöitä kansalaisten arjen kannalta kuin usein tullaan ajatelleeksi. Ihmisen hyvinvointia ja arkea ei paranneta pelkästään eduskunnassa, vaan ennen muuta paikallisesti, kunnissa, lähellä ihmistä. Siksi haastan sinut mukaan huhtikuun 2021 kuntavaaleihin, joko ehdokkaana tai tukijoukoissa! Nyt on oikea hetki etsiä myös aivan uusia nimiä listallemme.

Tulevissa vaaleissa linjataan neljäksi vuodeksi eteenpäin arjen sujumista, sitä millaisia elintärkeitä palveluja on saatavilla, miten yritykset voivat asukkaita työllistää, miten ympäristömme voi, millaiset elämän eväät lapset saavat koulussa ja päivähoidossa ja millainen terveydentila kansalaisilla on. Haaste on erityisen tärkeä tilanteessa, jossa toivottavasti pääsemme jälleenrakentamiseen koronaepidemian runtelemilta jäljiltä. Tehkäämme yhdessä Riihimäestä entistä parempi kotiseutu itsellemme, perheillemme ja kaikille asukkaillemme!

Päivi Räsänen

======================================================================

 

 

kuvassa vasemmalta alk. Päivi Räsänen, Hannele Saari, Marja-Liisa Saarinen, Jenni Uusitalo, Hannele Sandberg, Ismo Portin ja Jones Pohjanvuori