Soteuudistuksen valot ja varjot

30.9.2020 klo 06:51 Uutiset

Soteuudistuksen valot ja varjot
Valtakunnallinen sote-uudistus on ollut pitkään valmisteilla, ja jos siihen ei sisältyisi ongelmia, olisi se jo
toteutettu. Itse näen pahimpana vaarana sen, että lopulta palvelut keskittyvät isompiin keskuksiin jolloin pienten
kuntien ja haja-asutusalueiden palvelutaso laskee.
Nykymallilla on silti melko mahdoton jatkaa, ellei valtio nosta reippaasti kuntien sote-rahoitusta. Tätä taas
tuskin tapahtuu nykyisessä taloudellisessa tilanteessamme.
Luotettavana tahona pidetty NHG laati konsulttiselvityksenä raportin Porin perusturvan ja Satakunnan
sairaanhoitopiirin talouden ja toiminnan nykytilasta ja kehitysmahdollisuuksista. Vanheneva väestömme ja
kasvavat hoitomuotojen kustannuspaineet ennustivat perusturvallemme yli 10 M€ vuosittaista kululisäystä.
Tämän kompensoiminen verotuksen avulla vaatisi lähes prosenttiyksikön veronkorotuksia vuosittain, ellei
taloutemme kasvu sitä kata. Lakisääteisiä perusturvan palveluja ei voi eikä saa ajaa alas.
Suomen ja Satakunnan kunnissa vallitsee nyt aikamoinen talouskurjuus. Erityisesti tästä syystä sote-uudistusta
on Satakunnassa odotettu ja valmisteltu varsin suuren yksimielisyyden vallitessa. 60% kunnan menoista vievä
perusturva halutaan maakunnan harteille.
Vaikka kuntien veroprosentteihin tullee sote-uudistuksen myötä aluksi pakollinen yli 12% -yksikön vähennys,
loppurahoilla saadaan silti Porin kaupunginkin muu toiminta helposti hoidettua. Tämä ei kuitenkaan koske
poikkeuksellisen alhaisen veroprosentin kuntia. Jos vaikka pääkaupunkiseudulla veroprosentti pakotetaan alle
kuuteen prosenttiin, vaikeuksia voi tulla. Porissa tällaista pelkoa ei ole.
Satakunta on ollut harvinaisen yksimielinen ja innokas sote-uudistuksen valmistelija. Satasoten ohjausryhmän
puheenjohtajana toimiva Jaana Laitinen-Pesola tietää tämän varmasti itsekin.
Kaupunginhallitus antoi 14.9. sote-lainsäädäntöä koskevasta lakiesityspaketista lausunnon, joka oli
perusturvalautakunnan esityksen mukainen. Asiasta päätettiin yksimielisesti, ja hallintosääntömme mukaisesti
Laitinen-Pesolan mukaan tämä ei ollut hyvä menettely (SK28.9.), kun kaupunginvaltuustoa ei vielä erikseen
kuultu. Kun kokoomuksella on sekä kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajistossa vankka
edustus, voi näin jälkikäteen ihmetellä sitä, miksi kukaan kokoomuslainen ei pannut tikkua ristiin Jaanan
valtuustokäsittelytoiveiden eteenpäin viemiseksi.
Kun syyskuun kaupunginvaltuuston kokous päätettiin asioiden vähäisyyden ja koronan aiheuttamien
lisäkustannusten takia jättää väliin, siitäkin kaikkien poliittisten ryhmien puheenjohtajat olivat yksimielisiä.
Näistä syistä vastasin, kun Muurinen minulta (kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtajana) kysyi syitä edellä
mainittuihin seikkoihin, että soteuudistuksen eteneminen on Porissa ja Satakunnassakin on katsottu yleisesti
ottaen hyväksi asiaksi. Samalla kuitenkin totesin, että lopullinen uudistuksen toteutuminen voi kokonaisuutena
heikentää satakuntalaisten haja-asutusalueiden lähipalveluja, mikä ei tietenkään toteutuessaan olisi hyvä asia.
Porin kaupunki ei päätä valtakunnallisesta sote-ratkaisusta, mutta on antanut poliittisesti täysin yksimielisen
lausuntonsa siihen liittyvästä lakiesityspaketista hallintosääntönsä mukaisessa järjestyksessä.
No kai tämä nykykiehuntakin pitää ymmärtää. Kunnallisvaalit ovat tulossa.
Simo Korpela
KD Porin osaston ja Satakunnan piirin pj
puoluehallituksen jäsen