Kunnissa ei toimita ”hallitus vs oppostio”-politiikalla

16.10.2020 klo 17:47 Uutiset

Kuntavaalien jälkeisen luottamushenkilöpaikkajaon tulee heijastaa mahdollisimman tarkasti kunkin poliittisen ryhmän saamaa kannatusta vaaleissa.

Kuopiossa näin ei kuitenkaan ole, vaan isot puolueet ottavat itselleen enemmän valtaa lautakunta- ja luottamushenkilöpaikkojen jaossa kuin niille vaalien tulosten perusteella kuuluisi. Tämä johtuu puolueiden kunnallisjärjestöjen keskenään sopimisen kulttuurista. Isot puolueet pyrkivät muodostamaan blokkeja ja blokkien saamat luottamushenkilöpaikat määräytyvät suhteellisen laskukaavan mukaan (ns. D´Hondt´n kaava). Siitä seuraa se, että pienten ryhmien saama paikkamäärä liudentuu suhteessa niiden saamaan kannatukseen valtuutettujen lukumäärässä. Kuntalain henki on, että jaon tulee noudattaa demokraattisesti kunnallisvaalitulosta.

Joissakin kaupungeissa on tehty luottamushenkilöpaikkojen jakamisesta menettelytapasopimus kunnallisjärjestöjen kesken, mutta ei Kuopiossa.

KD:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Björn Cederberg on aktiivisesti pyrkinyt oikaisemaan tätä demokraattista vääristymää, mutta siihen on suhtauduttu pääosin nihkeästi. Syynä on yli 20 vuotta voimassa ollut käytäntö käyttää luottamuspaikkajaossa D´Hondt´n menetelmää. Menetelmällä on taipumus suosia isoja ryhmiä niin, että ne saavat ääniosuuttaan suuremman osuuden luottamushenkilöpaikoista. Vastaavasti pienet ryhmät saavat keskimäärin ääniosuuttaan pienemmän paikkaosuuden. Tämä voi käytännössä johtaa siihen, että pienet puolueet saattavat menettää lautakuntapaikkojaan, vaikka kannatus vaaleissa nousisi.

Vain tarkastuslautakunnan tehtäviin jaossa toteutuu demokratia. Siellä on Kuopiossakin jokaisella kuntavaaleilla valtuustoon valitulla poliittisella ryhmällä edustajansa. Kaikki muut luottamushenkilöpaikat on jaettu joko matemaattisin perustein tai neuvottelemalla ja sopimalla.

Kuopiossa valtuustoon valitaan kunnallisvaaleissa käytettävän D`Hondtìn suhteellisen laskutavan mukaan 59 valtuutettua. Kun lautakuntatehtävät jaetaan vielä uudestaan D´Hondtin laskutapaa käyttäen, pieni ryhmä ei saa Kuopion 70:sta lautakuntapaikasta välttämättä yhtään paikkaa. Tuossa luvussa ei ole mukana kaupunginhallituksen eikä  tarkastuslautakunnan tehtävien, eikä muitten elimien tehtävien lukumäärää.

Kun Kuopion kaupungin johtamisjärjestelmää ollaan päivittämässä, on syytä samalla korjata tämä epäkohta. Vain siten voidaan aidosti edistää demokratiaa kuntatasolla. Kuntatasolla ei nimittäin toimita ”hallitus vastaan oppositio”- poliitiikan perustein.

KD-Valtuustoryhmän johtaja Björn Cederberg
Kaupunginvaltuutettu (kd) Rauno Taskinen

Artikkelikuva vaihdettu vuoden 2021 Kuntavaalituloksesta