Kuntoa, kanttia ja toimivia käytänteitä yhdessä! 

31.10.2020 klo 22:26 Uutiset

Seija Eskelinen on Kuopion paikallisosaston uusi KD-kuntavaaliehdokas, ja hän kertoo itsestään SOTE:n kautta.

Suomessa ja meidän omassa Kuopiossa on jo pitkään eletty sosiaali- ja terveyspalveluiden mullistuksen aikaa. SOTE-ratkaisu on jo ovella. Hallituksen visiossa pääosin Hyvinvointialueet tuottaisivat palvelut tulevaisuudessa. Hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita tullaan kuitenkin edelleen tuottamaan kunnissa. Kuopio tarvitsee edelleen hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneita valtuutettuja osallistumaan asukkaiden toimintakyvyn parantamiseen ja ehkäisemään elintapasairauksia.

Olen hyvin innostunut terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä yhteiskehittämisen keinoin. Olen opiskellutkin terveydenhuollon maisteriksi, työnohjaajaksi,  kuvataideterapian ohjaajaksi ja sairaanhoitajaksi tähtäimessäni  saada yhdessä eri asukas-, potilas-, asiakasryhmien kanssa kehittää toimintaa. Kutsutaan siis mukaan heitä kaikkia, joita asia koskee. Heillähän on vankka näkemys omista tarpeistaan.

Tämän havaitsimme mm.  Vammaisfoorumeilla, joissa palveluiden tarvitsijat, hoitajat, kuntayhtymän johtajaa myöten, esittivät ideansa havainnollisesti yhteisillä teoksilla mm. sarjakuvilla ja ryhmäpatsailla. (Vammais-Kaste-hanke, sosiaali- ja terveyspalvelut, Vaalijalan kuntayhtymä v. 2010 – 2013).

Innostavia työtehtäviä ovat olleet muutkin kehittämishankkeet, joissa olen vastannut tutkimuksesta ja uusien toimintatapojen luomisesta yhdessä työpaikkojen laaja-alaisten verkostojen kanssa. Mm. työterveyshuollon kehittämishanke tähtäsi pk-yrittäjien osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Työterveyshuollon henkilöstö ja yrittäjät osallistuivat kehittämisryhmiin ja kansainväliseen seminaariinkin esittelemällä itse osaprojektiensa tuloksia tai kirjoittamalla yrityksensä kehittämistarinan hankejulkaisuun. (Työterveyslaitos  1995–2002,  “Kuntoa, kanttia ja osaamista”- työterveyshuollon valtakunnallinen kehittämishanke).

“Kummin kanssa työkokeiluun” – maahanmuuttajahankkeessa teimme tarveselvityksen “Uraseikkailulla”, jossa maahanmuuttajista ja kantasuomalaisista kootut ryhmät seikkailivat tapahtumatilan kahdessa kerroksessa osallistuen Koti-, Työ-, Seutu- ja Työkummi-rasteille. Rasteilla syntyi kuvakollaaseja kodeista, leikkikaluilla saatiin näkemyksiä toiveammateista, seinäkankaalle piirtyi kaikkien seikkailuun osallistuneiden yhteinen näkemys kodeista, työpaikoista ja niitä yhdistävästä tiestöstä.

Hankehakemus oli laadittu Kuopion kirkko- ja seurakuntien yhteistyönä. (ViaDia Pohjois-Savo ry 2017-2019, KAKE- ESR ja Kuopion kaupungin rahoitus, https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/kummin-kanssa-tyoelamaan-maahanmuuttajien-tyollistymisen-tukeminen).

Kuopion paikallisosasto toivottaa vahvan SOTE-osaajan lämpimästi tervetulleeksi joukkoonsa!