Työstä toimeentuloa – tekemisestä merkitystä koko elämään

14.11.2020 klo 20:48 Uutiset

Me erityislaatuiset ”Savonmuan immeiset” arvostamme työntekemistä. Ihan kiistatta työpaikan saaminen ja työssäkäynti ovat tarvehierakiassamme korkealla. Palkkatyö mahdollistaa ”murua rinnan alle” ja kodin Pohjolan pakkasiin. Kun nämä perustarpeet ovat täyttyneet, niin työ parhaimmillaan tyydyttää myös henkisiä tarpeitamme: itsearvostusta ja toinen toistensa arvostamista. Se tuo kokemuksen siitä, että teen oman osani itseni ja kanssakulkijoiden elämään.

Kuopion kaupunki on panostanut vahvasti siihen, että työhön kykenevät saisivat palkkatyötä elantonsa eteen ja voisivat myös kokea tätä kautta elämän merkityksellisyyttä. Kaikille ei kuitenkaan palkkatyötä aina riitä ja myös terveydelliset seikat voivat rajoittaa mahdollisuutta käydä työssä. Heitäkin tulee tukea oman merkityksellisen paikkansa löytämiseen.

Työllisyyden palvelutorilla (ESR) kootaan työllisyyden edistämiseen liittyvät ohjaus- ja neuvontapalvelut helposti tavoitettavaksi kokonaisuudeksi yhteen palvelupisteeseen (Torikatu 5, Kuopio).

Näkyvimmät ja mullistavimmat uudistukset, joilla Kuopion kaupunki on edistänyt työllisyyttä, ovat suurimmaksi osaksi Euroopan sosiaalirahaston rahoittamia. ”TOPI” –hanke alkoi jo v. 2016. Sillä luotiin räätälöityjä työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuuksia pidempään työttömänä olleille ja monipuolistettiin yhteistyötä työnantajien kanssa. Hanke ja sen toimintatavat tulivat minulle “sisältä päin” tutuksi ohjattuani TOPI-hankkeen asiakkaita työhönohjauksen palvelutuottajana. Kaupunki on jatkanut työllisyyspalveluiden kehittämistä pääosin ESR rahoituksilla. Kesäkuussa on käynnistynyt Työllisyyden palvelutori –hanke. Sen kautta ollaan kokoamassa yhteen työllisyyden edistämisen ohjaus- ja neuvontapalvelut helposti tavoitettavaksi kokonaisuudeksi yhteen toimipisteeseen (Torikatu 5, Kuopio).

Hankkeen budjetti on 3,6 milj. € (ESR 80 % ja Kuopion kaupunki 20 %). Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2020 – 30.4.2023. Lisätietoja: Palvelutoripäällikkö Laura Kukkonen, 044 718 3999,

Palvelutoripäällikkö Laura Kukkonen kertoo, että uusi toiminta on niin hyvällä alulla, että nyt on mahdollista ottaa rauhassa käyttöön hankkeissa aiemmin koetellut käytännöt sekä uudet perusteellisesti tehdyt suunnitelmat. Jo nyt on Pohjois-Savon TE-toimistonkin kanssa rakentunut yhteinen ymmärrys, roolit ja konkreettinen toimintatapa eri asiakasryhmien tukemiseksi. Ensi vuoden kesäkuussa kaupunginhallitus saa tiedoksi hankkeen väliarvioinnin vaikuttavuusarviointeineen. Se on eittämättä tutustumisen arvoinen kaikille työllistymisen edistämisestä kiinnostuneille!

Seija Eskelinen, THM
työnohjaaja
kuntavaaliehdokas (kd)

Artikkelikuva: Pexels, ilmaiskuva;
Palvelutori Torikatu 5: Rauno Taskinen