KD Hämeen piirin julkilausuma 14.11.2020

15.11.2020 klo 15:21 Uutiset

On vastuullista ottaa päihteet puheeksi riittävän varhain

Lapsista ja nuorista huolehtiminen on vanhempien ja aikuisten tärkein tehtävä. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen ja aikuiseksi kasvamiseen. Aikuisten tehtävä on ohjata nuoria ja keskustella heidän kanssaan identiteettiin ja tulevaisuuden valintoihin liittyvistä asioista.

Tällä hetkellä lapset ja nuoret altistuvat monille tuhoaville vaikutuksille, kuten huumemyönteiselle tai huumeiden vaikutusta vähättelevälle ilmapiirille. Vanhempien alkoholismi tai huumeiden käyttö altistaa myös lasta päihteiden väärinkäytölle.

Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä vahingollisempaa se on.

Päihteiden ongelmakäyttäjiksi päätyneet aloittavat päihteiden käytön keskimäärin jo 13-vuotiaina. Jokainen päihteetön vuosi on nuoren kasvulle erittäin tärkeä, siksi lapsia tulee suojella päihteiltä.

Meidän pitää pystyä paremmin suojaamaan lapsemme päihteiltä. Tarvitaan systemaattisempaa päihteidenkäytön vastaista toimintaa. Yhteiskunnan tulee tukea perheitä ja vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointipalveluita.

On vastuullista ottaa päihteet puheeksi riittävän varhain! Näillä toimilla on kiire.

Hämeen Kristillisdemokraatit