Mikkelin po vuosikokouksen julkilausuma: MIELENTERVEYSPALVELUJEN OIKEA- AIKAISUUS

19.11.2020 klo 17:37 Uutiset

Vietämme tällä viikolla mielenterveysviikkoa.Vuosittain tämä viikko muistuttaa meitä, että
keskuudessamme on ihmisiä, jotka voivat huonosti. Miten puuttua lähellä olevan ihmisen vointiin, kun
huomaa, ettei hänellä ole kaikki hyvin? Löytyykö silloin rohkeutta lähteä hakemaan apua hänelle tai
itselle?
Mielestämme matalan kynnyksen apua tulisi olla saatavilla. KD Mikkelin mielestä tähän tulee kiinnittää
huomiota. Palveluja ei ole saatavilla tarpeeksi, varsinkaan ennalta ehkäiseviä.
Varhainen puuttuminen lasten sekä aikuisten ongelmiin on todettu myös euroja säästäväksi,
puhumattakaan inhimillisyydestä. Meillä ei ole varaa antaa kenenkään syrjäytyä, sillä kaikilla meillä on
tarve olla mukana yhteiskunnan toiminnassa. Älä jätä, kun kaverilla on hätä, tämä voisi olla meille
kaikille mottona paremman huomisen toivossa.