Vuosikokouspäätöksiä – johtokunnan kokoonpano vuodelle 2021

19.11.2020 klo 14:04 Uutiset

Mikkelin paikallisosaston vuosikokous pidettiin tiistaina 17.11. kahvila Nandassa. Paikalla oli 13 henkilöä. Kokouksen puheeenjohtajaksi valittiin Mirja Paajanen, sihteeriksi Erja Haukijärvi sekä
pöytäkirjatarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi Raijakaarina Hämäläinen ja Sanna-Mari Hokkanen.

Sääntömääräisinä asioina hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus vuodelle 2019 sekä valittiin vuodelle 2021 puheenjohtajaksi Liisa Ahonen, varapuheenjohtajaksi Tuomo Malinen sekä muiksi johtokunnan jäseniksi Erja Haukijärvi, Heikki Haukijärvi, Pirkko Kuikka ja Hannu Poutiainen. Uudeksi jäseneksi Meriel
Tuliaisen tilalle valittiin Sanna-Mari Hokkanen.

Lisäksi valittiin piirikokousedustajat vuodelle 2021:

Valittiin kahdeksan edustajaa:Haukijärvi Heikki, Hokkanen Sanna-Mari, Hämäläinen
Raijakaarina, Kolmisoppi Jenni, Malinen Tuomo, Ormala Eija, Poutiainen Hannu, Ylönen OlliErja Haukijärvi, Heikki
Haukijärvi, Pirkko Kuikka, Tuomo Malinen ja Hannu Poutiainen. Uudeksi jäseneksi Meriel
Tuliaisen tilalle valittiin Sanna-Mari Hokkanen.

Puoluekokousedustajt vuodelle 2021 puolestaan ovat:

Varsinaiset edustajat Varaedustajat
Haukijärvi Erja           Paajanen Mirja
Haukijärvi Heikki       Kolmisoppi Jenni
Hämäläinen Raijakaarina Ormala Eija
Kuikka Pirkko              Sanna-Mari Hokkanen
Malinen Tuomo          Jouni Rossi
Poutiainen Hannu      Ollikainen Seija
Ruotsalainen Pertti     Ylönen Olli

Toiminnantarkastajaksi valittiin Seppo Sonkkanen ja varalle Seija Ollikainen.

Kuntavaaliehdokkaiksi asetettiin tässä vaiheessa Ahonen Liisa (lähihoitaja), Haukijärvi Erja
(DI, tradenomi), Hokkanen Sanna-Mari (sairaanhoitaja), Kolmisoppi Jenni (kieltenopettaja),
Kuikka Pirkko (lähihoitaja, kotitalousteknikko), Malinen Tuomo (asiakaspalvelija),
Mikkonen Anna-Liisa (teologian maisteri, LuK), Jouni Rossi (eläkeläinen), Ylönen Olli
(lähihoitaja).
Vuosikokous antoi johtokunnalle valtuudet asettaa loput kuntavaaliehdokkaat ja päättää
vaaliliittojen solmimisesta.

Lisäksi hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2021.

KD:n hallintopäällikkö Ismo Portin piti tilannekatsauksen mm. työllisyystilanteesta,
sosiaaliturvauudistuksesta, soteasioista ja hyvinvointialueista, oppivelvollisuusiän
pidentämisestä.

Vuosikokous hyväksyi julkilausuman mielenterveyspalveluiden oikea-aikaisuudesta.