Vammaiset tarvitsevat palveluita ja osallisuutta

4.12.2020 klo 22:55 Uutiset

KD Häme piirihallitus – julkilausuma 3.12.2020

Vammaiset tarvitsevat palveluita ja osallisuutta

Maamme suurimman vähemmistön ja samalla syrjityimmän ryhmän muodostavat vammaiset. Eri tavalla vammaisia meillä on laskentaperusteista riippuen 7 – 29 % työikäisestä väestöstä. Vammaisten elämää ja kehitystä vaikeuttaa suuri määrä fyysisiä, oikeudellisia ja sosiaalisia esteitä. Syrjäytyminen oman elämän ratkaisuista nakertaa hyvinvointia ja työ- ja toimintakykyä sekä luo voimattomuutta ja ahdistusta. Kansainvälistä vammaisten päivää vietetään vuosittain joulukuun 3. päivänä.

Vammaisella ihmisellä on oikeus omaan kotiin ja pysyvään asumiseen. Arjesta selviytyminen vaatii monenlaista tukea, jota tulee olla tarjolla riittävästi. Välttämättömien palveluiden hankinnoista on päätettävä yksilön tarpeiden mukaan räätälöidysti asiakas- tai palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä. Yksilön on saatava osallistua ja itse vaikuttaa oman elämänsä ratkaisuihin. Vammaispalvelujen asiakkaiden valinnanvapautta, osallisuutta ja oikeusturvaa on vahvistettava esimerkiksi ottamalla käyttöön henkilökohtainen budjetointi yhtenä palvelujen toteuttamisen tapana. Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten turvallisuus ja toimivuus on varmistettava.

Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymistä on edistettävä esimerkiksi kehittämällä esteettömiä ja saavutettavia ratkaisuja. Liian usein moni korkeasti koulutettu vammainen henkilö jää ilman työtä ja joutuu tahtomattaan työkyvyttömyyseläkkeelle. Myös monilla kehitysvammaisilla on ammatillinen tutkinto, mutta vain harva työllistyy palkkatyöhön. Erilaisia työllistymispolkuja sekä sosiaaliturvan ja ansiotulojen yhteensovittamista on syytä kehittää. Riittävää ja oikea-aikaista tukea on suunnattava myös perheille, joilla on vammainen lapsi huollettavanaan.

Korona-aika on saanut monet kunnat lakkauttamaan tärkeitä kuntoutus- ja terapiapalveluita, joita erityisesti vammaiset tarvitsevat. Kuntien on löydettävä toimintatapoja, joilla erityisryhmien tarpeisiin voidaan vastata myös pandemia-oloissa. Vammaiset tarvitsevat palveluita ja osallisuutta, jotta yhteiskunnan eriarvoistumista voidaan vähentää.