Yhdessä kaikkien valtuustoryhmien kanssa tekemällä onnistumme

16.12.2020 klo 19:47 Uutiset

Elämme vielä keskellä koronapandemiaa. Viimeksi vastaavaa on tapahtunut 100 vuotta sitten. Rokote on käytössä jo lähikuukausina.

Korona on verottanut Kuopion taloutta n. 10 M€ verrattuna aiempaan. Valtio on tukenut kuntia ylimääräisesti, mutta vastaavaa tukea ei ole luvassa ensi vuonna. Meillä Kuopiossa on kirittävää 20 M€ tulevan neljän vuoden aikana. Se on suuri yhteinen haaste.

Savon ammattiopisto Sakky valitsi Savilahteen valmistuvien uusien kiinteistöjen lämmitysratkaisuksi Kuopion Energian kaukolämmityksen ja viilennysratkaisuksi lähijäähdytyksen.

Kaupunki on satsannut vahvasti terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Savilahteen tehdään infraa, kouluja ja päiväkoteja rakennetaan ja toisia korjataan. Uusi uimahalli on jo ahkerassa käytössä. Nämä satsaukset näkyvät kuitenkin velan kasvuna. Vuoteen 2025 mennessä velan ennakoidaan kasvavan n. 4400 euroon/kuopiolainen.

Kuopion asukasluku ylitti lokakuussa 120.000:n rajan. Kuopion työttömyysaste 11,2%, on pienin Suomen 11 suurimman kaupungin joukossa. Se tuo toivoa talouden elpymisestä.

Valtuustoryhmämme ei halunnut, että Retkeilijäntien väestönsuojasta harrastetilana luovuttaisiin vuonna 2021, tai ennen kuin harrastajille voidaan osoittaa korvaavat tilat. Kannattimme mm keskustan esitystä pitäjäraatien toimintarahan säilyttämisestä nykyisellään, sekä olimme isojen valtuustoryhmien kanssa yhdessä sorvaamassa lisää resursseja vanhuspalveluihin. Tuemme myös Stadion-hanketta.

Me olemme ilmaiseet huolemme valtuustossa omaishoitajien jaksamisesta nyt ja lähitulevaisuudessa. Omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät, lomat ja hoidettavan intervallijaksot ovat toteutuneet huonosti, koska omaishoitajat pelkäävät koronaa, eivätkä he ole halunneet viedä omaistaan hoivaan kodin ulkopuolelle. Kiitämme kaupunkia siitä, että omaishoitoon varatut määrärahat 4,2 M€/vuodessa ovat Kuopiossa riittäneet kaikille kriteerit täyttäville hakijoille.

Hyvin koulutettu, osaava ja motivoitunut henkilöstö on kaupungin tärkein voimavara. Palvelut kaupunkilaisille tuotetaan jatkossa kustannustehokkaammin. Työhyvinvointiin tulee satsata kaikilla tasoilla. Nykyiset sairauspoissaolot ovat 17,1 vrk/ htv. Kaupungin työntekijöiden yksi sairaslomapäivä vähemmän/htv merkitsisi 1,5 M€ säästöä.

Vuoteen 2024 mennessä alle 12-vuotiaiden asukkaiden lukumäärä pienenee 760 lapsella.

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden osuus kaupungin väestöstä on 23,4%. väestöstä. Ei pidä unohtaa, että työeläkeläiset ovat kaupungille hyviä veronmaksajia. He tarvitsevat palveluja erityisesti terveydenhuollon puolella, mutta on muistettava, että he käyttävät kaupungin palveluja mm. uimahallin ja kulttuurin puolella.

Lasten syntyvyys vähenee Kuopiossa. Meidän tulee tukea lapsiperheitä. Väestön ikärakenne luo paineita sille, että palveluverkosto olisi trimmattu oikein.

Tervehdimme ilolla tietoa alkavasta Hyvällä Mielellä Pohjois-Savo -projektista, jossa pääpaino on mielenterveyden edistämisessä ja päihdeongelmien vähentämisessä. Kuopion sairastavuusindeksiluku 128,8 on Suomen suurten kaupunkien joukossa huonoin, kun koko maan luku on 100. Mitä isompi luku on, sitä huonompi on tilanne. Mielenterveysindeksi on Kuopiossa peräti 160,2, kun Mikkelissä vastaava luku on 104,6 ja Jyväskylässä 122,8. Meidän tulisi tunnistaa piilevät esteet, että terveysosaamisemme kanavoituisi kuntalaisten terveydeksi ja hyödyksi.

Kristillisdemokraattieen valtuustoryhmä kiittää kaupungin johtoa, koko henkilöstöä ja kaikkia valtuustoryhmiä kuluneesta vuodesta.

Tiedämme, että yhdessä tekemällä onnistumme!
Hyvää Joulun ja Uuden Normaalin vuoden odottamista!

Kuopion kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

 

 

 

Kuvat: Henkilökuvat/Kd-Kuopion osasto
Savilahti/Wikimedia; ei kaupallinen käyttö
Lapsi ja äiti/ Shutterstock lisenssikuva/Rauno Taskinen