Seija Eskelinen: ”Perheentalo- ainutlaatuista tukea”

19.1.2021 klo 20:57 Uutiset

Perheentalo on ainutlaatuinen vertaisuuden, kannustuksen ja avun kohtaamispaikka Kuopiossa. Kolmen lapsen äiti Mira on Kuopion Pelastaa lapset Perheentalon kiitollinen kävijä.

Mira kuvailee: ”Perheentalo on minulle henkireikä. Sinne saan mennä ja tulla silloin, kun meille sopii. Siellä kokee, että on tervetullut. Eikä tarvitse olla pirteämpi kuin miltä olo tuntuu. Voi rupatella ja jakaa arjen asioita muiden lasten äitien, isien, mummien ja kummienkin kanssa. Tarvitessaan saisi neuvoja ja apua terveys- ja sosiaalipalveluihin hakeutumiseen. Saa myös aikaa levähtää ohjaajien ja vapaaehtoisten leikkiessä ja puuhatessa lasten kanssa.

Nalle-neuvola on erityisen mieluisa.

Lasteni mielestä siellä on kivaa. Heille on ikiomaa ja yhteistä puuhaa. On leikkikaluja ja mieltä inspiroivia materiaaleja askarteluun. Nalle-neuvola on erityisen mieluisa. Siellä lapset pääsevät terveydenhuollon opiskelijoiden ja terveydenhoitajien kanssa tutkimaan ja hoitamaan nalleja ja nukkeja. Näin pelot lääkäreissä ja tutkimuksissa käynti kohtaan vähenevät.”

Kuopion Perheentalon koordinaattori Liisa Törnin kanssa käymäni innostava keskustelu toi esille, että jo tähän mennessä on pitkän aikaa tehty yhteistyötä perheiden ja vapaaehtoisten sekä yhdistys- ja sotepalveluiden kanssa. Perheentalo avattiin v.2016. Toiminnassa on panostettu osallisuuteen, yhteisöllisyyteen ja verkostoitumiseen. Niinpä perheentalo on myös organisaatiorajoja rikkova yhteisötalo, jossa monet tahot tekevät yhteistyötä ja tarjoavat myös omia palveluitaan.

Vapaaehtoiset toimivat lapsille vaikka mummoina ja leikkikavereina.

Kävijöiltä saatu palaute kertoo, että toiminta on innostavaa ja perheläheistä. Siellä saadaan vertaisuudesta voimaa. Koetaan, että sinne saa tulla sellaisena kuin sen hetken olo on. Sieltä saa apua ja voi kysyä neuvoa mieltä askarruttaviin asioihin. Rupatellen voi käsitellä arjen ilojaan ja surujaan, raha-asioitaan tai terveyshuoliaan. Toimintaa myös laajennetaan jatkuvasti. Liikkuvaa toimintaa kokeillaan tänä vuonna Neulamäessä ja Maaningalla.

Kuopionperheentalo.fi – sivustolta löytyy ohjeita ja videoita perheen kysymyksiin. Sieltä saa apua ja ideoita Perheentalon ollessa suljettuna.

Yhdistystaustaisten kohtaamispaikkojen käynnistäminen (mm. MLL, Ylä-Savon Ensi- ja turvakoti, Huoltoliitto ja monet muut yhdistykset) on osa laajaa PERHEKESKUS – toimintamallin kehittämistyötä koko Pohjois-Savossa kertoo lapsi- ja perhepalveluiden asiantuntija Minna Rytkönen Pohjois-Savon Lapehankkeesta. Kohtaamispaikan pitää täyttää yhteiset kriteerit. P-S:n. Lasten ja perheiden maakunnallisen Perhekeskusmallin luomisella on juuret vuodesta 2014 lähtien. Monin tavoin sirpaloituneiden terveys- ja sosiaalipalveluiden keskinäinen ja yhdistystoimintaan verkottuminen paikallisesti, maakunnallisesti ja sote- sekä ERVA- alueittain on vienyt ja vie vieläkin aikaa. ”Nyt on kokeilujen ja käyttöönoton aika. Tueksi kunnille on tehty Mikä ihmeen perhekeskustoiminta-työkirja (lapepohjoissavo.fi)”.

Perheentalolle on Miran perheen kotoa reilut 10 km. Mira: ”Saataispa tällainen kohtaamispaikka myös kodin lähelle!”

Minä puolestani tahdon olla varmistamassa:
Tulevalla vaalikaudella turvataan Kuopion Pelastakaa Lapset ry:n ja sen kumppaniyhdistysten kehittämä ja käynnistämä Perheentalon kohtaamispaikkatoiminta.
Tahdon osallistua kohtaamispaikkojen kehittämistyöhön ja olla mukana edistämässä niiden rantautumista mahdollisemman moneen kaupunginosaan!
Mielestäni uutena palveluna olisi tärkeää saada järjestettyä lastenhoito vanhempien asiointitunnin ajaksi, vaikkapa yhteistyöyhdistysten toteuttamana.”
Olen varma, että lapsiperheiden tukeminen monin keinoin omalta osaltaan parantaa perheiden jaksamista, ehkäisee syrjäytymistä ja siten vähentää mm. lastensuojelun ja tukipalveluiden tarvetta.”

Seija Eskelinen,
Terveydenhuollon maisteri, työnohjaaja

Linkit: Kuntavaalit 2021 arkistot • Pelastakaa Lapset ry
Yhteistyöverkosto – Kuopion Perheentalo

Kuvat: Shutterstock lisenssikuvia, ei Perhetalon asiakaskuvia; SSTK-098F7-E777