Ketään ei saa hylätä

21.1.2021 klo 22:55 Uutiset

”Olen Markku Virta, 52-vuotias aviomies ja viiden lapsen isä Kuopiosta. Koulutukseltani olen lähihoitaja, sosionomi ja teologian maisteri.

Huumeiden käyttäminen on lisääntynyt Kuopiossa.

Olen koko työurani keskittynyt kohtaamaan ongelmallisissa ja vaikeissa tilanteissa olevia ihmisiä. Tehtävissäni olen toiminut diakonina, päihdelaitoksen ohjaajana, seurakuntapappina, perheneuvojana ja nyt minulla on Tuomiokapitulin määräys Kuopion vankilan papin määräaikaiseen virkaan.

Tehtävieni kautta olen saanut jonkinlaisen käsityksen ihmisten hyvinvointia edistävistä asioista. Tehtävissäni kohtaamilleni henkilöille, olen osaltani pyrkinyt välittämään varmuutta siitä, ettei kukaan ole yksin, vaikka tilanne olisi kuinka hankala hyvänsä.

Haluan olla mukana luomassa sellaista kuntaa, jossa jokainen voisi kokea, että häntä ei hylätä, vaikka elämä ei aina menisikään suunnitelmien mukaan. Tämä koskee kaikkia sosioekonomisia ryhmiä, eikä ainoastaan heikoimmassa tai haavoittuvimmissa asemassa olevia. Sosiaalipoliittiset kysymykset ja erityisryhmät ovat minulle tärkeitä. Perheiden, koulunkäynnin ja päivähoidon kysymykset tulevat joka päivä lähelle omaa elämääni.

En ole koskaan halunnut asua muualla kuin Kuopiossa. Lähdin mukaan kuntavaaliehdokkaaksi, koska haluan olla mukana kehittämässä kaupunkiamme, jossa jokainen täällä asuva voisi sanoa:
”Kuopio on ihan hyvä paikka asua ja olla”.

Kristus on yhteinen.

KD on puolueeni – ei siksi, että olen kaikessa samaa mieltä – vaan siksi, että päätöksenteko saa nojautua kristillisiin arvoihin ihan ääneen lausuttunakin. Mikään puolue ei voi omia Kristusta tai kristillisyyttä. Arvostan paikkaa ja yhteisöä, jossa Kristuksen nimen saa sanoa ääneen ilman, että sanojan motiiveja epäillään.”

Markku Virta, vankilapappi

Omakuva: Markku Virta
Artikkelikuvat: Shutterstock lisenssikuvat 1170996361 ja 764111191