”Lohja on viihtyisä asuinpaikka” – Matti Junnila haluaa toimia lohjalaisten hyvinvoinnin puolesta

19.2.2021 klo 21:39 Uutiset

– Lohja on monin tavoin erinomainen kaupunki asua ja elää. KD yrittää osaltaan varmistaa, että niin olisi jatkossakin, sanoo Matti Junnila. Hän on toiminut kuluneen kauden lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan jäsenenä sekä KD:n varavaltuutettuna, ja on ehdolla myös kevään kuntavaaleissa.

Junnila muistuttaa, että Lohjalla on perheitä, jotka voivat huonosti.
– Tämä ilmenee monissa asioissa, kuten koulukiusaamisena, oppimisvaikeuksina, huumeiden käytön lisääntymisenä ja suurina lastensuojelukuluina.

Useissa, luotettavissa tutkimuksissa on osoitettu, että lapset voivat parhaiten perheissä, joissa on sekä isä että äiti.
– Siksi perheitä tulee tukea jo siinä vaiheessa, kun ongelmia alkaa ilmetä. Olisi myös selvitettävä olisiko mahdollista maksaa alle 3-vuotiaiden lasten kotihoidosta Lohja-lisää halukkaille perheille. Tällainen investointi maksaisi itsensä takaisin, Junnila korostaa.

Vanhusten laitoshoidossa on todettu puutteita ja myös omaishoitajat ovat tiukoilla.
– Hoitolaitoksissa on valvontaa lisättävä ja omaishoitajien jaksamisesta huolehdittava esimerkiksi säännöllisten vapaapäivien järjestämisellä. Miten mahdollinen sote-uudistus tämän on huomioinut, jää nähtäväksi.

Lohja on erinomaisen viihtyisä asuinpaikka.
– Lohjan kaunista luontoa monine taajamineen kannattaa vahvasti tuoda esiin jatkossakin, että saisimme kuntamme muuttovoittoiseksi ja palvelut säilymään keskustan ulkopuolellakin. Kaikki ikäluokat ovat Lohjalle tervetulleita, Junnila mainostaa.

Kaupungin investointien tulee perustua huolelliseen, tarveperusteiseen harkintaan.
– Jokainen uusi hanke on toteutettava siten, että talouttamme rasitetaan mahdollisimman vähän, ja siten että olemassa olevaa rakennuskantaa hyödynnetään aina, kun siihen on mahdollisuuksia. Lohjalla on kouluihin satsattu paljon rahaa ja uusia on rakenteilla.
– Nyt pitää varmistaa, että kaikki uudet rakennukset ovat tehokkaassa käytössä ja niissä opiskelevat lapset tyytyväisiä siihen ympäristöön, mihin heidät on saatettu.

Lautakunnan jäsenenä ja varavaltuutettuna asioihin paneutunut Matti Junnila tietää, että myös tuleva valtuusto joutuu tekemään kipeitä ratkaisuja.
– Kaupungin talous on valtion velkarahalla antamista avustuksista huolimatta suurissa vaikeuksissa. ”Tunnin junakaan” ei ehdi tulla avuksi, vielä. Talouttamme on edelleen tasapainotettava tulevina vuosina.
– Samalla meidän on tehtävä kaikkemme, että yritystoiminnalla on hyvät toimintaedellytykset tulla Lohjalle. Omaa palvelutoimintaa tulee myös tarkastella kriittisesti erityisesti niissä palveluissa, joissa olemme vertailukuntia kalliimpia, ja muuttaa tarvittaessa vallitsevia käytänteitä, hän sanoo.

Matti Junnila on toiminut kaupungineläinlääkärinä. Hän on koulutukseltaan eläinlääketieteen tohtori ja elintarviketieteiden lisensiaatti.