Espoon Kristillisdemokraattien kuntavaaliohjelma 2021

25.2.2021 klo 14:07 Uutiset

Mun Espoo välittää ja kantaa vastuuta

 

Pidetään koko Espoo mukana

1. Lasten ja nuorten Espoo

2. Kaunis ja viihtyisä asuinympäristö kuuluu kaikille

3. Palvelut lähelle

4. Kaikille työtä

5. Tuetaan mielenterveyttä ja torjutaan syrjäytymistä

6. Maahanmuutto voimavaraksi

 

1.  Lasten ja nuorten Espoo

Lasten tulevaisuus on turvattava kaikkina aikoina. Heidän hyvinvointinsa on yhteinen hyvä. Pelastetaan pojat syrjäytymiseltä! Toivotamme kaikki lapset tervetulleiksi.

• Vanhemmille oikeus valita pienten lasten hoitomuoto vapaasti. Esitämme TAAPEROBONUS-mallia ja kotihoidon tuen ja Espoo-lisän korottamista.

• Laadukkaat neuvola- ja tukipalvelut tarjottava kaikille.

• Pienet ryhmäkoot päiväkoteihin.

• Lapsille ja nuorille liikuntaa, jokaiselle taattava harrastusmahdollisuus.

• Hyvällä perhepolitiikalla syntyvyys nousuun – vauvaraha Espoossa syntyville.

 

2. Kaunis ja viihtyisä asuinympäristö kuuluu kaikille

• Kaavoituksessa on huomioitava espoolaisten enemmistön toive pientaloalueiden säilyttämisestä ja kehittämisestä. Kaavoitukseen tolkkua, tornitalojen rakentaminen pientaloalueille pysäytettävä.

• Erilaisia asuntoja riittävästi – Alueiden ja taloyhtiöiden eriarvoistuminen on pysäytettävä.

• Lisää pientalotontteja ja väljempää kaavoitusta – ehkäistään pakoa kehyskuntiin.

• Rakentamisen julkisena velvollisuutena pitää olla viihtyisä, ei vieraannuttava asuinympäristö. Koteja asukkaille, ei sijoittajille. Edistetään suomalaista puurakentamista.

• Ulkoilumaastot, asukaspuistot, leikki-, skeitti- ja koirapuistot kuntoon.

• Kierrättämisestä tehtävä helppoa.

• Autovastaisuus lopetettava. Ruuhkamaksuille ei. Espoo on laaja ja auton käyttö on välttämätöntä niin yksityisille kuin yrityksille. Lapsiperheiden ja ikäihmisten on voitava liikkua sujuvasti ja esteettömästi. Pysäköintitilaa asukkaille, heidän vierailleen ja kotipalveluille.

 

3. Palvelut lähelle

• Terveysasemat on säilytettävä lähellä – korona-hoitovaje on kurottava umpeen. Hyvä perusterveydenhuolto ehkäisee kalliita erikoishoitoja.

• Neuvolapalvelut lähelle – Vauvan kanssa matkat ovat hankalia.

• Palveluihin päästävä helposti, myös ilman digitaitoja – Kaupungin on varmistettava esteettömät palvelut niille, jotka eivät voi tai osaa käyttää sähköisiä välineitä.

• Kotiin vietäviä palveluja kehitettävä – Koronarajoitukset voivat kestää, ja Espoossa on yhä enemmän ikäihmisiä.

• Vanhustyöhön riittävästi hoitajia – hoitajien hyvinvoinnista ja riittävyydestä on pidettävä huolta.

• Yritykset ja yhteisöt otettava nykyistä vahvemmin mukaan palveluiden suunnitteluun ja tuottamiseen. Palveluseteleiden käyttöä laajennettava.

 

4. Työtä, työtä, työtä!

• Yhteinen hyvä syntyy työstä – työllä rakennamme palveluja espoolaisille. Jokaista tarvitaan.

• Pienten ja keskisuurten yrittäjien toimintaedellytyksiin on panostettava – tehdään Espoosta yrittäjämyönteisin kaupunki.

• Autetaan nuoret töihin – otetaan huomioon lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa elinkeinoelämän tarpeet.

• Autetaan yrittäjää ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa. Edistetään oppisopimuskoulutusta.

 

5. Tuetaan mielenterveyttä ja torjutaan syrjäytymistä

• Pelastetaan pojat syrjäytymiseltä.

• Riittävästi avustajia, kuraattoreita ja psykologeja kouluihin.

• Nollatoleranssi kiusaamiselle.

• Pienryhmiä ja erityisopetusta kouluihin.

• Lisää matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja.

 

6. Maahanmuutto voimavaraksi

• Espoon etu on olla houkutteleva kansainvälisten huippuasiantuntijoiden piirissä.

• Jokaiselle peruskoulutus, kieli- ja ammattikoulutus.

• Aiempi koulutus ja ammattitaito käyttöön – täydennyskoulutus.

• Työ on parasta kotouttamista.

• Lasten ja nuorten koulunkäynnin ohjaus ja tuki, tavoitteena tutkinto.

• Suomalainen kulttuuri, uskonto ja kansalaisyhteiskunta tutuksi.

•Maahanmuuton haittoihin ja lieveilmiöihin on puututtava rohkeasti.

 

Arvomme

• Inhimillisyys

• Välittäminen

• Oikeudenmukaisuus

• Rehellisyys

• Keskinäinen kunnioitus

• Yhdenvertaisuus

• Epäitsekkyys