Riitta Anttilan mielestä työhyvinvointi on yhteistä terveyttä

25.2.2021 klo 13:58 Uutiset

Riitta Anttila, 62-vuotias lääkäri, on nykyisin päätoimisesti vaikeasti liikuntavammaisen aviomiehensä omaishoitaja. Lääkärinä hän on työskennellyt pääasiassa kuntoutuksen ja työterveyshuollon aloilla. Riitta Anttila on mukana kuntavaaleissa sitoutumattomana KD:n ehdokkaana.

”Juuriltani olen Etelä-Karjalan maaseudulta ja meillä on kaksi poikaa, jotka asuvat täällä synnyinkaupungissaan.

Näen suunnitelmallisen työhyvinvointiin panostamisen ja kehittämisen monella tavoin hyvin tärkeänä. Yhteistyö työntekijöiden ja työnantajan kesken kantaa hedelmää ja hyöty on molemminpuolinen. Työntekijä kokee oman työnsä hallinnan lisääntyvän. Työ koetaan palkitsevana ja samalla voimavarat, työssä suoriutuminen sekä työkykyisyys kohentuu. Näin vahvistetaan myös edellytyksiä yritysten ja laajempienkin organisaatioverkostojen suotuisalle kehittymiselle ja taloudelle.

Kun äidit ja isät jaksavat työssään paremmin, se heijastaa myös koko perheiden, lasten hyvinvointiin ja turvaan.

Työttömille ja osatyökykyisille henkilöille tarjottavien tukitoimien tulee olla yksilöllisen tarpeen mukaisia ja usein moniammatillisia.

Silloin heidän terveyttään ja hyvinvointiaan sekä sopivaan työhön pääsyä voidaan parhaiten auttaa.

Sydämelläni ovat myös vanhusten hyvinvointi ja palvelut. Pidän tärkeänä, että kotona selviytymistä ja yhteisöllistä kodinomaista asumista voidaan tukea riittävästi. Tällä on olennaista merkitystä monen vanhuksen henkisen vireyden sekä fyysisen toimintakyvyn kannalta.

Kaupungin työntekijäresurssit ovat rajalliset ja kuormitetut, kuten usein myös omaisten mahdollisuudet ja voimavarat. Vapaaehtoisapu ja yhteistyö kolmannen sektorin eri toimijoiden kanssa tulee olemaan tarpeellista.

Parhaiten rentoudun ja ”lataan akkujani” luonnossa, jonka moninaisuudesta saamme nauttia täällä kotikaupunkimme alueella. Sulan maan aikaan puuhailen mielelläni tutussa maalaispihapiirissä sekä marjastan ja sienestän. Näin minä kuntoutan itseäni jaksamaan. Maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen on minulle tärkeää. Pidetään siis kaikki mukana!”

Kuvat: Riitta Anttila
Perhekuva: Shutterstock lisenssikuva SSTK-0A68A-7781