Valtuustoaloite 29.3.2021

29.3.2021 klo 20:50 Uutiset

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän aloite alku luokkien oppilaiden aamupäivätoiminnan tarpeen selvittämiseksi 29.3.2021

Kuntamme liittyi Lapsiystävällinen kunta – malliin. Lapsivaikutusten arviointi on keskiössä päätöksenteossa. Kunta järjestää tällä hetkellä Aamu- ja iltapäivätoiminnan nimellä iltapäivätoimintaa. Erityistä tukea tarvitseville lapsille on järjestetty aamupäivätoimintaa.
Kunnan sivuilla kerrotaan, että Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tuetaan kodin ja koulun kasvatustyötä, lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua sekä edistetään lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja lisätään osallisuutta.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen perustuu Perusopetuslain 8a pykälään ja kunta saa valtionosuutta toiminnan järjestämiseksi. Aamu- ja iltapäivätoiminnalla pyritään lyhentämään pienten koululaisten yksinäistä aikaa ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa. Liperissä aamupäivätoimintaa ei tarjota ilman erityistä perustetta.
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että kunta selvittää aamupäivätoiminnan tarvetta alku luokkien oppilaiden (esikoulusta toiseen vuosiluokkaan) osalta. Toiminnan toteuttamisessa kunta voi hyödyntää seurakuntien ja järjestöjen apua. #kuntavaalit Liperin kunta
#kokoliperimukana