Äidillinen Elisa Harju haluaa oikeutta, arvoa ja merkitystä jokaiselle

18.4.2021 klo 23:22 Uutiset

Toisistamme kuuluu pitää hyvää huolta. Olen Elisa Harju, 30-vuotias kolmen lapsen äiti. Maatilalla kasvaneena suurperheen vanhimpana tyttärenä olin pikkusisaruksista huolehtiva isosisko. Olen saanut käydä äitiyden oppikoulua jo lapsesta asti. Koulussa olin kiusattu, ja sen pohjalta sain halun itse tehdä kouluvierailuja, joiden teemana on ollut ”olet arvokas”. Haluan auttaa lapsia ja nuoria näkemään, kuinka ainutlaatuisia ja arvokkaita he ovat, ja on oikein, että heidän tunteitaan ja ääntään kuullaan.

Tehdessäni opettajien sijaisuuksia, olen nähnyt, että lapsilla ja nuorilla on paljon pahoinvointia tänä päivänä. On hyvin tärkeää panostaa heidän hyvinvointiinsa yksilöllisen tarpeen mukaan. Minusta yksi merkittävä keino hyvinvoinnin parantamiseksi on tukea perheitä, mikäli tämä on perhetilanteen kannalta mahdollista.

Perheneuvolan, perhetyön ja muiden hyvien tukimuotojen kautta voidaan auttaa perheitä vuorovaikutussuhteissa, käytännön arjessa, ajankäytössä ja muissa haasteissa. Perheitä tukien voidaan siunata montaa elämää yhtä aikaa. Jos perheen sisällä on hyvä olla, niin elämään on jo melko hyvät lähtökohdat. Myös mahdollisuus mieluiseen harrastukseen voi olla hyvinkin merkityksellistä lapselle ja nuorelle.

Äitinä olen ollut aktiivinen äiti-lapsipiireissä kävijä ja vetäjä. Vedin myös seurakunnan lapsityötä 2,5 -vuotta. Olen itse käynyt hyvin haastavia elämänvaiheita lasten ollessa pieniä, ja tullut hyvin tietoiseksi mitä apua on mahdollista saada, mitä tarvitaan, ja millaisia tilanteita voi perheellisillä olla. On hyvin tärkeää, että kaupungilla on tarjota ”auttava käsi” haastavassa tilanteessa olevalle perheelle. Kynnyksen on oltava matala ja apua saatavilla. Haluan olla äitien ääni, joka voi vaikuttaa asioissa perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointia edistäen.

Olen tänä keväänä valmistuva lastenohjaaja ja voin ymmärtää kasvatustyötä myös ammattilaisten näkökulmasta. Farmasiaopinnot ovat taas antaneet ymmärrystä tämän päivän terveys- ja lääkityshaasteisiin. Kaiken mitä voin tehdä tämän kaupungin parhaaksi, vauvoista iäkkäisiin asti, missä vaikuttaa tai auttaa, haluan tehdä rehellisesti ja sydän edellä.

Kaikessa on ajateltava ihmisten parasta, ja tehtävä niin hyvin kuin se käytössä olevilla resursseilla on mahdollista. Näin äidit tekevät: priorisoivat, miettivät ja taistelevat lastensa parhaan edestä. Haluan tarjota tämän äidillisen sydämeni Kuopion kaupungin käyttöön.

Yhdessä voimme vaikuttaa niin, että kun perheet voivat hyvin, koko Kuopio voi hyvin!

Kuvat Elisa Harju
Lapsijoukosta kuvat/Shutterstock lisenssikuvat 177868289 ja 289525484