KD esittää kotihoidontuen kuntalisän käyttöön ottamista Lohjalla         

22.4.2021 klo 09:20 Uutiset

Kaupunginvaltuutetut Merja Eräpolku (kd) ja Heikki Linnavirta (Haloo Lohja -ryhmä) ovat tehneet valtuustoaloitteen kotihoidontuen 150 euron Lohja-lisän käyttöön ottamista ensi vuoden alusta alkaen alle 2-vuotiasta kotona hoitavalle vanhemmalle.

Kotihoidontuen kuntalisä on kunnan maksama harkinnanvarainen tuki, jota maksetaan Kelan lakisääteisen kotihoidon tuen lisäksi. Kuntalisää maksetaan useissa Suomen kunnissa.

– Kuntalisällä viestitään lapsiystävällisyydestä, houkutellaan lapsiperheitä alueelle tarjoamalla vanhemmille lisää vaihtoehtoja ja osaltaan kannustetaan syntyvyyden lisäämiseen. Riittävä lapsimäärä on keskeinen edellytys myös sille, että kattava varhaiskasvatus- ja koulutuksen verkko saadaan ylläpidettyä.

Ensimmäisten ikävuosien aikana lapsi muodostaa käsityksen itsestään ja siitä, onko elämä turvallista. Jos lapsi ensimmäisinä vuosinaan joutuu elämään turvattomiksi kokemissaan olosuhteissa, hänen stressinsäätelykykynsä jää heikoksi.

– Monet kansainväliset ja kotimaiset tutkimukset osoittavat, että pienelle lapselle ei ole eduksi liian aikainen varhaiskasvatukseen siirtyminen.  Tutkijatohtori Aino Saarisen 2020 julkaiseman väitöskirjan mukaan aggressiivisen käyttäytymisen riski kasvaa, kun päiväkoti aloitetaan liian varhain, liian isossa ryhmäkoossa ja liian pitkinä hoitopäivinä, aloitteessa todetaan.

– Lohja-lisällä voisimme kannustaa vanhempia jatkamaan lapsen kotihoitoa vanhempainrahakautta pidempään.  Pienen lapsen kehityksen kannalta on aivan eri asia aloittaa päiväkodissa 2-vuotiaana kuin yhdeksän kuukauden iässä. Monet vanhemmat ovat vanhempainvapaakauden jälkeen taloudellisista syistä pakotettuja viemään lapsensa päivähoitoon, vaikka haluaisivat lapsensa ja koko perheen edun näkökulmasta hoitaa lasta vielä kotona, Eräpolku ja Linnavirta toteavat aloitteessa.

Taaperoikäisen lapsen kunnallinen päivähoito maksaa kunnalle yli 10.000 euroa vuodessa. Lohjalla lapsia joiden hoidosta maksetaan kotihoidontukea on yhteensä 570 (kotihoidossa 431, yksityisessä hoidossa 31 ja joustavaa/osittaista tukea saa 108). Alle 3-vuotiaita on 380, joista alle 2-vuotiaita 254.