Savo-Karjalan KD Naispiiri ry:n visio ja toiminta

23.4.2021 klo 19:49 Uutiset

Savo-Karjalan KD Naispiiri ry:n visiona on elinvoimaiset kaupungit ja kylät, joissa kaikilla on mahdollisuus tuoda esille hyvinvointia edistävät näkemyksensä.

Naispiirimme edistää erityisesti naisten, lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia politiikan, kansalaistoiminnan ja työelämän kautta. Myös heikossa asemassa olevien ryhmien avuntarpeiden ymmärtäminen ja niistä tiedottaminen päättäjille on meille tärkeää.

Pidämme myös tärkeänä sitä, että kunnat ja kaupungit mahdollistavat kaikin tavoin kaikkien asukkaidensa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Poliittisen päätöksenteon ohella onkin kuultava pitäjäraatien sekä kylä- ja asukasyhdistysten näkemyksiä siitä, miten maaseutu pidetään elävänä ja asuttuna sekä mahdollistetaan koko Savo-Karjalan alueen asukkaiden mahdollisuus päästä kuntoilemaan luontopoluille ja virkistymään laavupaikoille.