KESKI-SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATTIEN KEVÄTKOKOUKSEN KANNANOTTO 23.4.2021

24.4.2021 klo 09:02 Uutiset

HOITOALAN ARVOSTUKSEN OSOITTAMINEN VAATII AKUUTTEJA TOIMENPITEITÄ

Palkka, arvostus ja työvoimapula. Näistä kolmesta asiasta on keskusteltu jo vuosia etenkin hoitoalalla. Korona-aikana terveydenhoidon työntekijät ovat toimineet eturintamassa ja työhön on tullut vielä lisää haasteita ja venymisen tarvetta usein raskaassa suojavarustuksessa. Kompensaatio tästä on ollut usein vaatimatonta, jos mitään.

Ammattien arvostustutkimuksissa hoitajat pärjäävät varsin hyvin, mutta palkkatason ei koeta vastaavan työn vaativuutta. Esim. Oikotien palkkavertailussa lähihoitajan keskimääräinen palkka on 2.156 euroa/kk ja sairaanhoitajan (amk) 2.580 euroa/kk, kun taas insinöörin (amk) 3.400 euroa/kk. Keski-Suomen Kristillisdemokraatit katsoo, että ihmisten hoitamista tulisi arvostaa vähintäänkin yhtälailla kuin teknisten asioiden hoitamista. Arvostuksen tulisi näkyä konkreettisemmin myös palkkauksessa.

Koulutettuja hoitajia on myös lähtenyt niin vanhuspalveluista kuin terveydenhoidosta työkuormituksen ja riittämättömyyden tunteen ajamina, kun työssä ehtii tehdä vain välttämättömimmän. Vaikka työ on äärimmäisen tärkeää ja merkityksellistä, vaivaa alaa jo vakavasti otettava työvoimapula. Vanhustenhuollon hoitajamitoituksilla pyritään kannatettavaan tarkoitukseen niin asiakkaiden kuin työntekijöiden kannalta, mutta se vaatii, että alan arvostus saadaan nousuun ja työntekijöitä lisää. On hienoa, että kunnat ja oppilaitokset tekevät hyvää yhteistyötä koulutuksessa ja myös oppisopimuskoulutusta hyödynnetään. Sitä kautta on saatu alalle myös monia maahanmuuttajilta, joilla usein on hyvin arvostava suhtautuminen
ikääntyneisiin.

Keski-Suomen Kristillisdemokraatit katsoo, että olemme tulleet tilanteeseen, jossa terveydenhoitoalalle kehittynyt tilanne vaatii useita konkreettisia toimenpiteitä. Vaikka palkkauskysymykset ovat hyvin hankalia ei vähiten julkisen sektorin taloudellisten haasteiden vuoksi, on soteuudistuksen yhteydessä myös niitä uskallettava nyt jos koskaan tarkastella. Samantyyppisen palkkakuopan kanssa eletään myös varhaiskasvatuksessa.

Tämän lisäksi Keski-Suomen Kristillisdemokraatit katsoo, että johtamista on tuettava ja kehitettävä sekä kuultava työntekijöitä aidosti työn sisältöön ja kehittämiseen liittyvissä asioissa. Myös ulkomaisen työvoiman tarve on todellinen ja työntekijöiden saamiseen ja kielitaitoon on panostettava. Helpoimmin voimme aloittaa arvostuksen osoittamisen varmistamalla sen, että korona-ajan venymisistä seuraa myös konkreettisia kompensaatioita.