Piirin kevätkokouksen 2021 julkilausumat

26.4.2021 klo 19:46 Uutiset

KRISTILLISDEMOKRAATIT KANNATTAA VAPAATA
YHTEISKUNTAJÄRJESTYSTÄ

– Helsingin Kristillisdemokraattien piirikokouksen kannanotto 19.4.2021

Suomen Kristillisdemokraattien Helsingin piiri kannattaa vapaata
yhteiskuntajärjestystä eikä hyväksy pyrkimyksiä ilmastopolitiikan nimissä
rajoittaa esimerkiksi lentomatkailun, yksityisautoilun, autojen myynnin ja
vuokrauksen, lihatuotteiden, muiden eläinperäisten tuotteiden sekä
monien sähkösopimusten ja vaatteiden mainostusta.

 

’OIKEUS OLLA’ -KANSALAISALOITE HÄMMENTÄÄ LAIN SÄÄTÄMISEN PERIAATTEITA

– Helsingin Kristillisdemokraattien piirikokouksen kannanotto 19.4.2021

Kristillisdemokraatit tunnustavat jokaisen ihmisen ainutlaatuisen ihmisarvon yhteiskunnassamme. Puolustamme ihmisoikeuksia, jotka perustuvat ihmisenä olemiseen, ei hänen kykyihinsä, syntyperäänsä tai muihin ominaisuuksiin. Yksilön ihmisarvoa on kunnioitettava.
Oikeus olla – kansalaisaloite julkaistiin 6.4.2021 ja menee eduskunnan käsittelyyn, kun se ylitti 50 000 kannatuksen. Aloite pyrkii saamaan Suomeen translain, jonka kautta henkilö voi vaihtaa juridisen sukupuolensa ilmoitusmenettelyllä niin, että lääketieteellistä diagnoosia ei tarvita. Erityisen huolestuttavaa aloitteen sisällössä on, että juridisen sukupuolen vaihtamisesta tulisi ilmoitusasia kaikille 15 vuotta täyttäneille. Jopa alle 15 vuotiaat voisivat vaihtaa juridisen sukupuolensa vanhempiensa suostumuksella. Erittäin kyseenalainen vaatimus on, että väestörekisterissä ylläpidetty rekisteri sukupuoltaan juridisesti vaihtaneista henkilöistä poistettaisiin, kun viisi vuotta on kulunut juridisen sukupuolen vaihtamisesta.
Kristillisdemokraattien kevätkokouksen kanta on, että lääketieteellisen diagnoosin ohittamista ei tule sallia, vaan sukupuolen vaihtaminen vaatii huolellisen tutkimuksen sukupuolen vaihtamisen juurisyistä ja perusteista.
Sukupuoli-identiteetin kehittyminen on pitkä prosessi, johon vaaditaan kasvurauha. Siksi sukupuolen vaihtamisen ikärajaa tulisi nostaa jopa 25 vuoteen.
Aloitteessa vaadittu viiden vuoden aikaraja tietojen säilyttämisen poistamiseen johtaisi sukupuolikäsitteen muuttumiseen ideologisesti kokemukseen ja tuntemukseen perustuvaksi. Tällöin voitaisiin lapsille ja nuorille opettaa valheellista ja ideologiaan – ei tosiasioihin – perustuvaa oppia esimekriksi siitä, että mieskin voi synnyttää ja nainen hedelmöittää.
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) Helsingin piiri ry pitää tärkeänä periaatetta, että lakien säätäminen, lailliset oikeudet ja velvollisuudet eivät perustu yksilön tuntemuksiin ja kokemiseen, vaan niiden pitää perustua objektiivisesti todennettavissa oleviin seikkoihin. Vaadimme, että aloite hylätään perustuslakivaliokunnassa.