BIOKAASUN TULEVAISUUS LIIKENNEPOLTTOAINEENA VARMISTETTAVA

7.5.2021 klo 12:48 Uutiset

Keski-Suomen Kristillisdemokraatit on huolissaan biokaasun käytön tulevaisuudesta henkilöliikenteessä. Kotimainen, kiertotaloutta parhaimmillaan edustava sekä ilmastoystävällinen biokaasu uhkaa jäädä EU:n ilmastopolitiikan uhriksi henkilöautoliikenteessä.

Autonvalmistajat ovat jo ryhtyneet vähentämään kaasuautojen kehittämistä, mikä on suoraa seurausta EU:n henkilöajoneuvojen CO2-päästöjä koskevasta sääntelystä. Siinä asetetaan rajoja uusien autojen hiilidioksidipäästöille. Ongelma tulee siitä, että kaasuautojen päästöt lasketaan ns. pakoputken päästä ja vieläpä vain maakaasun päästöjen mukaan.

Biokaasulla ajaminen ei kuitenkaan lisää hiilidioksidipäästöjä lainkaan, kun otetaan huomioon sen koko elinkaari. Ajoneuvovaihtoehdoista puhuttaessa biokaasulla ajaminen onkin ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta erittäin suotava ratkaisu.

Nyt vaikuttaa vahvasti siltä, että EU on ajamassa erittäin epäviisaalla toiminnalla tämän ilmastoystävällisen, edullisen ja kaiken lisäksi kotimaisen polttoaineen käyttöä alas ja luottamassa yksin täyssähkö- ja hydridiautoihin.

Keski-Suomen Kristillisdemokraatit vetoaakin sekä europarlamentaarikkoihin, että maamme hallitukseen, jotta nämä kiireellisesti pyrkisivät muuttamaan biokaasun käsittelyä henkilöliikenteessä. Katsomme, että ylipäätään liikennevälineiden päästöjä tulisi arvioida niiden koko elinkaaren mittaiset päästöt huomioon ottamalla.