Työstä toimeentuloa – tekemisestä merkitystä koko elämään

10.5.2021 klo 15:48 Uutiset

Palkkatyö mahdollistaa toimeentulon ja elannon. Kun nämä perustarpeet ovat täyttyneet, niin työ parhaimmillaan tyydyttää myös henkisiä tarpeitamme. Työ tuo kokemuksen siitä, että teen oman osani yhteiskunnassa.

Kuopion kaupunki on panostanut vahvasti siihen, että kaikilla työkykyisillä olisi palkkatyötä. Näin he voisivat kokea elämän merkityksellisyyttä ja vastata omasta toimeentulosta. Kaikille ei kuitenkaan palkkatyötä aina riitä. Myös terveydelliset seikat voivat rajoittaa mahdollisuutta käydä työssä. Heitäkin tulee tukea työpaikan löytämiseen.

Näkyvimmät uudistukset, joilla Kuopion kaupunki on edistänyt työllisyyttä, ovat suurimmaksi osaksi Euroopan sosiaalirahaston rahoittamia. ”TOPI” –hanke alkoi jo v. 2016. Sillä luotiin räätälöityjä työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuuksia pidempään työttömänä olleille ja monipuolistettiin yhteistyötä työnantajien kanssa. Työllisyyspalveluiden kehittäminen jatkui kesäkuussa 2020 käynnistyneellä Työllisyyden palvelutori –hankkeella. Sen kautta työllisyyden edistämisen ohjaus- ja neuvontapalvelut kootaan helposti tavoitettavaksi kokonaisuudeksi yhteen toimipisteeseen (Torikatu 5, Kuopio).

 

Palvelutoripäällikkö Laura Kukkonen kertoo, että uudet toiminnat ovat käynnistyneet ja nyt on mahdollista ottaa käyttöön hankkeissa aiemmin luodut käytännöt. Pohjois-Savon TE-toimiston kanssa on rakentunut yhteinen ymmärrys, roolit ja konkreettinen toimintatapa eri asiakasryhmien tukemiseksi. Motivoituneet hanketiimiläiset ovat tehneet itsearvion tästä ensimmäisestä toimintavuodesta ja havainneet toiminnan olevan vaikuttavaa. Seuraavaksi on tärkeää osallistaa asiakkaat palvelujen kehittämiseen ja arviointiin, sekä kehittää kohde- ja sidosryhmille suunnattua markkinointia. Väliarviointi hankkeesta on luvattu toimittaa kaupunginhallitukselle vuoden 2021 aikana. Tämä on kaikille työllistymisen edistämisestä kiinnostuneille varmasti odotettu ja tutustumisen arvoinen raportti sisältäen arvion palvelun vaikuttavuudesta!