Tuomo Lyhty: ”Toimivat lähi- ja peruspalvelut turvattava kaikille”

11.5.2021 klo 14:05 Uutiset

Tuomo Lyhty, pitkänlinjan kuopiolainen, on 63-vuotias YTM/ työnohjaaja. Hän toimii sosiaalialan lehtorina ammattikorkeakoulussa. ”Kaikessa toiminnassani pyrin vahvasti yhdistämään neljä vahvaa T-periaatetta: Tiedon, Taidon, Tunteen ja Tahdon.”

”Haluan turvata toimivat lähi- ja peruspalvelut kaikille kuopiolaisille riippumatta iästä, asuinpaikasta tai siviilisäädystä. Haluan olla tukemassa niin pikkulapsiperheiden ruuhka-arkea, kuin edistämässä vanhusten mielekästä arkea. Varhaiskasvatuspalvelut tulee olla tarjolla läheltä asuinpaikkaa – tässä perhepäivähoito on yksi varteenotettava lisämahdollisuus.

Vanhuksille tulee järjestää riittävät kotona asumista tukevat palvelut tarvetta vastaavasti, mutta toisaalta silloin kun vanhus kokee kotona asumisen turvattomaksi, tulee olla tarjolla monipuolisia palveluasumis- ja laitospaikkoja omalta asuinalueelta.

Kuopiomme tunnetaan koulutuskaupunkina ja tästä maineikkuudesta tulee pitää kiinni turvaamalla ensinnäkin riittävä lähikouluverkosto peruskoululaisille. Lisäksi tulee pitää huolta, että Kuopio säilyy vetovoimaisena koulutuspaikkana niin yliopisto-, ammattikorkeakoulu- kuin toiseen asteen koulutuksenkin osalta.

Yrittäjyys on kuntatalouden vahva kivijalka. Tukea tarvitsevat erityisesti pienyrittäjät. Toki tontti- ja kaavoituspolitiikalla tulee pitää huolta, että olemme vahvoilla kilpailussa isojen yritysten investointien kohdalla.  Kuopion Energia tulee ehdottomasti säilyttää kaupungin omistuksessa vaikka painostusta myyntiin tulee jatkossakin ilmenemään.”

Kuvat : Perhe/Shutterstock lisenssi 587531324
Yliopisto/Shutterstock lisenssi 1077839504
Maailmannaparetkeilijä/Tuomo Lyhty