Sote-uudistuksen suunnittelussa huomioitava kuntien näkökulma

15.5.2021 klo 14:59 Uutiset

KD Hämeen piirin kevätkokouksen 15.5.2021 julkilausuma

Sote-uudistuksella yhdistetään sosiaali- ja terveyspalvelut. Tavoitteena on turvata kansalaisille laadukkaat, yhdenvertaiset palvelut, joilla hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat.

Uudistus herättää huolen lähipalveluiden saavuttavuudesta ja vaikuttavuudesta harvaan asutussa Suomessa. Kuntien ja kuntayhtymien asema muuttuu. Päätöksenteko siirtyy maakunnalliseksi, suureksi kokonaisuudeksi. Hallinnollinen byrokratia lisääntyy ja valtion ohjaus, myös rahavarojen riittävyys, on riski peruspalveluiden toteutumiselle.
Kuntien vaikutusmahdollisuus oman alueensa peruspalveluihin viedään kauas peruspalveluja tarvitsevien arjesta. Pelkona on myös, että pienet kunnat eivät saa edustusta maakunnalliseen päätöksentekoon. Kuntalaisten ääntä on tällaisessakin tapauksessa kuultava osallistamisen menetelmillä. Kunnilla on paras tuntemus alueensa peruspalvelujen suhteen.

KD Hämeen piirin kevätkokous toteaa, että että peruspalvelut tulee järjestää mahdollisimman lähellä palveluiden tarvitsijaa. Kuntien asemaa tulee miettiä uudelleen. Seudullisella yhteistyöllä turvataan vaikuttavien resurssien hyöty palvelun saajalle sekä säästetään yhteiskunnan varoja.