Veera Keinänen peräänkuuluttaa: ”Nuorille tarvitaan turvallisia aikuisia!”

24.5.2021 klo 22:51 Uutiset

Veera Keinänen on kristillisdemokraattien kuntavaaliehdokas Nilsiästä.

Nilsiäläisenä kolmen lapsen äitinä ja vapaa-aikansa lapsityötä yhtenä vapaaehtoisena vastuuaikuisena Lehtomäessä tekevänä, hän haluaa nostaa kuntavaaliehdokkaana esille lasten ja nuorten asiat.

”Näköalani Nilsiän yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksessä sekä ammattiliiton luottamustoimeni edellisessä työpaikassani ovat motivoineet minua etsimään ratkaisuja havaittuihin ongelmakohtiin.

Nuorilla ei välttämättä ole vahvaa ääntä kertoa mitä heille kuuluu.

Puskaradiosta olemme saaneet silloin tällöin lukea erilaisista häiriöistä ja ilkivallasta taajaman alueella.Kaikki nuoret eivät voi hyvin, jotkut heistä on vaarassa syrjäytyä.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus terveeseen kasvuun ja kehittymiseen, oikeus harrastaa, mahdollisuus kehittää sosiaalisia ja empaattisia taitoja. Kulkuyhteyksien puute ei saisi olla este harrastaa ja tavata toisia nuoria. Nilsiässä vapaa-ajantoimintaa sekä toimivia tilaratkaisuja tulisi olla tarjolla jatkossakin monipuolisesti.

Täällä tarvittaisiin myös paikka, jossa nuoret voisivat kokoontua turvallisesti myös klo 20 jälkeen ja nuorten suosimien tapahtumien yhteydessä. Tämänkin asian tulisi olla täällä Nilsiässä ja maaseudulla yhdenvertaisesti samalla tavalla huomioitu mitä keskus-Kuopiossa. Nilsiän nuorisofoorumissa mukana olleena tiedän, että tämäkin ongelma tiedostetaan, mutta toistaiseksi resursseissa on haasteita ongelman ratkaisemiseksi.

Kiusaaminen ei kuulu päiväkoteihin, koulumaailmaan eikä työpaikoillekaan. Koulu- ja oppimisrauhan turvaaminen on perusarvo eikä kenenkään kuulu kokea pelkoa, uhkailuja tai ulkopuolelle jäämistä. Ilmapiirin tulisi olla kannustava ja oppimisympäristön turvallinen ja terveellinen. Poikkeusaika koronan vuoksi on tuonut omat, vielä osin piilossakin olevat ilmiöt koululaisten sekä opetushenkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Nuorten päihteiden käytön yleistyminen, koulukiusaaminen ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevä työ tarvitsee painotusta erityisesti varhaisten kouluvuosien aikana. Oppivelvollisuushan laajennetaan 18-vuotta täyttäviin nuoriin. Koulujen henkilöstöresursseja tulisi suunnata ennaltaehkäisevään työhön, sen sijaan että oltaisiin sammuttamassa tulipaloja nuorten mielenterveyden häiriöiden tilastoissa.

Tarvitsisimme lisää turvallisia aikuisia olemaan läsnä: perheiden tueksi, varhaiskasvatuksessa, kouluissa sekä lapsi- ja nuorisotyössä. Koulujen, kotien ja yhteistyötahojen vuorovaikutusta pitää kehittää. Meidän tulee tukea etsivää ja löytävää nuorisotyötä. Se on väylä nostaa jo syrjäytymisen vaarassa olevia nuoria takaisin arkeen kiinni.

Vanhempien tehtävä on kannustaa nuoria tulevaisuuden rakentamiseen.

Meillä on äärimmäisen arvokkaita, lahjakkaita, ainutlaatuisia ja upeita nuoria. On hyvä pysähtyä kysymään: kuinka nuoremme voivat? Pidetään heistä huolta nyt! He pitävät huolta meistä sitten aikanaan.

Kuvat: Shutterstock lisenssikuvia/
Vanhempi puhuu tyttärelle 1756024634
Nuoret tarvitsevat tiloja_742767442
Mies hyppää lasten kanssa veteen_1224483784