Kuopioon kotihoidontuen kuntalisä

2.6.2021 klo 20:43 Uutiset

Kuopion strategian mukaan Kuopio on paras paikka lapselle. Kuopion visio on olla hyvän elämän pääkaupunki, jossa lapset ovat etusijalla ja jossa lasten on hyvä kasvaa. Strategian toteuttamista käytännössä edistää se, että perheitä tuetaan lapsen hoitomuodon valinnassa. Lisäksi, että tämä uudistus edistää perheiden asemaa tuoden taloudellista liikkumavaraa perheille, uudistus helpottaa painetta varhaiskasvatuksessa.

Kristillisdemokraatit (kd) ovat perheiden asialla ja haluavat edistää perheiden valinnan mahdollisuutta lasten hoitomuodon valinnassa. Kuopion KD:n valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuustossa 17.5.2021 aloitteen lasten kotihoidon tuen kuntalisän kuopiolaisen mallin laatimisesta. Aloitteen mukaan Kuopio maksaisi kotihoidon tuen kuntalisää perheille, jotka saavat Kelan kotihoidon tuen hoitorahaa ja jotka hoitavat kotona vähintään yhtä alle 3-vuotiasta lasta. Kotihoidossa oleville lapsille Kuopio tarjoaa mm. kunnallisia kerhoja ja kattavan järjestöpuolen ansiosta laajasti muuta toimintaa, jossa kotihoidossa olevat lapset saavat ikätoveriensa seuraa.

Kuntaliiton tuoreen selvityksen (lokakuu 2020, vastanneita kuntia Manner-Suomesta 89,5%) mukaan kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen on selvästi muita yleisempää suurissa yli 100 000 asukkaan kunnissa, joista neljä kuntaa yhdeksästä maksaa selvityksen mukaan kuntalisää. Selvityksessä todettiin, että kotihoidon tuen kuntalisää maksavien kuntien määrä on lisääntynyt vuodesta 2018. Kuopiossa tulee panostaa perheiden hyvinvointiin ottamalla käyttöön kotihoidon tuen kuntalisä. Minulla on omakohtaista kokemusta Kelan kotihoidon tuen hoitorahalla olemisesta ilman kuntalisää Kuopiossa. Perheessä päätökset lasten hoitopaikan valinnasta tulisi voida tehdä lasten ja perheen etu edellä.

Hanna Happonen, TtM, kaupunginvaltuutettu (kd), Kuopio
Kirjoitus julkaistu Savon Sanomien Lukijan sanomissa 3.6.2021

Tästä linkistä löydät Kuopion Kristillisdemokraattien kuntavaaliehdokkaat 2021

Kuva: Shutterstock lisenssikuva/vauva istuu vanhempien keskellä_1414726652