Seija Eskelinen haluaa Petoselle lukion

4.6.2021 klo 22:42 Uutiset

Tutustu Seija Eskelisen, KD Kuopion kuntavaaliehdokkaan joidenkin lehtien sekä vaalikoneiden vastauksiin. Seija Eskelinen toimii KD Savo-Karjalan naispiiri ry:n puheenjohtajana.

Kysymys 1. Mikä on mielestäsi kaupungin tärkein kärkihanke tulevana vaalikautena?

Uudeksi kärkihankkeeksi pitää nostaa Kuopion maaseutumaisten kaupunginosien ja kylien pitkäjänteinen kehittäminen. Ne alueet, jotka päätetään valita asumiseen, pitää suunnitella ja kaavoittaa siten, että maaseutumaisuus säilyy. Tonttien on oltava riittävän suuria, jotta perheen kasvimaa ja lasten hiekkalaatikkokin sopivat omalle pihalle – asukkaiden yhteisiä kokoontumispaikkoja, lähikouluja ja luontopolkuja unohtamatta.

Sijoittamalla uudet asuntoalueet entisten kuntakeskusten läheisyyteen myös siellä nykyisin asuvat asukkaat hyötyvät niistä. Riittävän suurien maaseutumaisten asuntoalueiden kaavoittaminen ja asuttaminen mahdollistaa terveys-, hyvinvointi- ja sairaanhoitopalveluiden tarjoamista lähipalveluna. Se houkuttelee uusiin taajamiin myös muualta maasta palvelualan yrityksiä lisäten Kuopion vero-euroja.

Luontoarvot ovat nyt ja ovat olleet aina ihmisille tärkeitä. Juuri siitä syystä monet päättävät muuttaa maalle. Korona-aika on entisestään ruokkinut luonnon kaipuuta. Nyt on kauaskantoisesti varauduttava monipuolisiin mahdollisuuksien liikkua lähiluonnossa. On otettava huomioon myös se, että uusille luontopoluille tullaan virkistymään myös kaupungin keskustasta, jopa eri puolilta Savoa ja Suomea. Tähän on varauduttava riittävän suurin parkkipaikoin ja monipuolisin retkeilypaikoin. Retkipaikkojen pitää olla mahdollisimman esteettömiä ja helposti saavutettavia.

Kysymys 2. Onko Kuopion kouluverkosto riittävän tiivis myös haja-asutusalueilla?

Vastaus: Kuopion kouluverkosto on osin puutteellinen erityisesti haja-asutusalueella. Lähempänä kotia sijaitsevat koulut lyhentäisivät koulumatkoja lisäten harrastusaikaa. Lähikoulut edistävät asukkaiden osallisuutta tarjotessaan tiloja kansalaisopisto- ja kerhotoimintaan sekä kokousten ja tapahtumien järjestämiseen. Etelä-Kuopion kaupunginosissa sekä kylissä ollaan tyytymättömiä siihen, että kaikki lukiot sijaitsevat Kuopion keskustassa. Petoselle olisikin tärkeää rakentaa lukio, koska se lyhentäisi eteläisessä Kuopiossa asuvien lukiolaisten koulumatkoja. Lippumäen urheilualueen palloilu- ja jäähalleineen tarjoaisi paikan uuden lukion liikuntatunneille ja koulupäivän jälkeen harrastamiselle.

Kysymys 3: Tulisiko Kuopion kaupungin panostaa nykyistä enemmän urheilu- vai kulttuurisektoriin, esimerkiksi Minna Canthin kotitalon saneeraukseen vai jalkapallostadionin rahoitukseen?

Vastaukseni: Vaikka kulttuuri on todella tärkeää, niin kuitenkin enemmän tulee panostaa liikuntaan. Näin saamme enemmän nuoria mukaan, koska liikunta-harrastukset ovat usein merkittävin vanhempien ja lasten yhteinen juttu. Yhteys paranee, koska vanhemmat kuljettavat lapsia harrastuksiin sekä usein vapaa-ehtoisina järjestävät myös tarjoiluita.

Luontopolut ja -ladut on pidettävä hyvässä kunnossa kaiken kuntoisille liikkujille, koska niitä tallatessa mieli virkistyy ja kunto kohoaa.

Luontopolut ja retkeilypaikat tarjoavat mahdollisuuden kaiken ikäisten kaupunkilaistemme hyvinvoinnille.

Liikuntaharrastus parantaa fyysistä kuntoa ja sitten auttaa elintapasairauksien ennaltaehkäisyssä.

Harrastusten parissa saadaan myös uusia ystäviä, uusia näkökulmia ja uusia taitoja – siis mielekkyyttä elämään.


Kysymys 4. Pitäisikö kunnallisveroa korottaa, mikäli vaihtoehtona on kaupungin tarjoamien palvelujen vähentäminen?

Vastaus: Kaupunki pystyy tarjoamaan riittävät palvelut ilman kunnallisverojen korottamista. Verotuloja kaupunki saa lisää, kun se ponnekkaasti kehittää matkailupalveluita yhdessä seudun matkailuyritysten ja yhteisöjen kanssa sekä hankkii entistä enemmän hoiva- ja kuljetuspalveluita sekäa elintarvikkeita Suur-Kuopion yrityksiltä ja maatiloilta. Tämä vaatii pitkäjänteistä yhteistoimintaa eri yhteistyötahojen kanssa sekä hankintaosaamisen kehittämistä. Näin vero-eurot jäävät Kuopioon, eivätkä mene suurta voittoa tavoittelevien kansainvälisten suuryritysten osingoiksi.

Seija Eskelinen, Terveydenhuollonmaisteri ja työhönvalmentaja

KD Kuopion kaupunginvaltuustoehdokas nro 230
KD Kuopion johtokunnan jäsen
KD Savo-Karjalan naispiiri ry:n puheenjohtaja
KD Savo-Karjalan naispiiri ry:n edustaja Nytkis Savo ry:ssä (Naisjärjestöt Yhteistyössä)

https://www. facebook.com/seijaaulikki.eskelinen/

Kuva: Seija Eskelinen