Mielenterveyspalveluissa on tärkeintä saada ennaltaehkäisy kuntoon

5.6.2021 klo 16:02 Uutiset

Viime päivinä on ollut vahvasti esillä mielenterveyspalveluiden heikko tilanne pitkine jonoineen ja puuttuvine henkilökuntineen. Ongelma on toki todellinen ja asiat tulee saada kuntoon mahdollisimman nopeasti.

Ongelman juurisyy ei kuitenkaan ole henkilökunnan saatavuus, vaan pääsyyksi nousee ennaltaehkäisevien palveluiden puuttuminen / pettäminen. Kun ennaltaehkäisy ei toimi, niin korjaavien palveluiden tarve vääjäämättä kasvaa ja myös kustannukset nousevat. Näin on käynyt meillä Kuopiossakin.

Mielenterveyttä voidaan tukea jo varhaislapsuudesta alkaen ja tässä tukemisessa nousevat erityisesti perheiden huomioiminen, orastavien vaikeuksien puheeksiottaminen ja varhainen puuttuminen keskiöön.

Niin varhaiskasvatus, koulu, nuorisotyö kuin myös erilaiset harrastustoiminnat ovat aitiopaikkoja tunnistaa näitä haasteita, jotka ongelmiksi muuttuessaan helposti aiheuttavat niin mielenterveysongelmia kuin erilaista syrjäytymistäkin.

Tällä hetkellä lapsiryhmät ovat suuria ja työtahti hektinen niin varhaiskasvatuksessa kuin koulussakin. Tällöin erilaisten huolta herättävien merkkien tunnistaminen on vaikeaa ja varhainen huolen puheeksiotto jäävät kiireessä helposti tekemättä. Monissa kunnissa kouluihin on palkattu joko sosionomeja tai sairaanhoitajia tukemaan nuorten mielenterveyttä ennaltaehkäisevästi.

Nykyinen lainsäädäntömme (erityisesti sosiaalihuoltolaki, nuorisolaki ja vanhuspalvelulaki) tarjoavat kunnille erinomaisia ennaltaehkäiseviä mahdollisuuksia ja välineitä tukea niin lapsiperheitä kuin aikuisväestöäkin ennaltaehkäisevästi. Yksinäisyys on yksi tämän ajan suurimpia uhkia niin nuorten, aikuisten kuin myös vanhusväestön kohdalla.

Toivottavasti tulevilla kuopiolaisilla päättäjillä on tulevalla valtuustokaudella rohkeutta tehdä viisaita päätöksiä ja kehittää nimenomaan ennaltaehkäiseviä palveluita, jotka hyvin toteutuessaan maksavat nopeasti rahalliset panostukset takaisin vähenevien korjaavien palveluiden muodossa.

On tärkeää muistaa, että me jokainen olemme läheisillemme juuri se oikea henkilö kulkemaan rinnalla ja pysähtymään kuuntelemaan ja aidosti kysymään; ”Mitä Sinulle kuuluu”

Tuomo Lyhty, Sosiaalialan lehtori, kuntavaaliehdokas (KD)
kaudella 2017-2021 KD-varavaltuutettu, Kuopio

Artikkelikuva: Shutterstock 1748639315