Pääterveysaseman paikka on keskustassa eikä KYS:in kyljessä

1.9.2021 klo 22:31 Uutiset

Savilahden alueen kehittyessä puheisiin on noussut myös pääterveysaseman siirtäminen KYS:n läheisyyteen .Pitäisikö siihen ryhtyä?

Savilahden alueella on jo nyt paljon työntekijöitä, joille ei löydy parkkipaikkoja. Erityisen hankalaa tämä on kauempaa töissä käyville tai niille, joilla on jokin este käyttää pyörää tai julkista liikennettä. Tällaisista tilanteista kärsivät eniten julkisen liikenteen ulottumattomissa tai monen vaihdon päässä olevat, lapsiperheet hoitojärjestelyineen sekä henkilöt, joilla on terveydellinen este. Jos alueelle keskitetään tämän lisäksi pääterveysasema, parkkipaikkojen riittämättömyys olisi ilmeinen sekä potilaille että henkilökunnalle. Lisäksi julkisen liikenteen linjat kulkevat lähes kaikki keskustan kautta mutta vain muutama Savilahden kautta.

Parkkipaikkojen ja julkisen liikenteen keskustaan keskittymisen lisäksi tulisi huomioida, että liikenne KYS:n ympärillä lisääntyisi entisestään. Tämä hankaloittaisi kiireellisten ambulanssikyytien pääsyä KYS:n päivystykseen, mikä voisi olla kohtalokasta potilaalle. Tätä ongelmaa voisi toki helpottaa liikenteen uusilla järjestelyillä, mutta se yhdessä uuden terveyskeskusrakennuksen rakentamisen kanssa tulisi hyvin kalliiksi.

Kuopion kaupunki on pyrkinyt kehittämään myös keskustan aluetta. Nykyisinkin keskustassa on paljon toimitiloja tyhjillään ja pääterveysaseman siirtäminen muualle lisäisi sitä. Lisäksi ikäihmiset muuttavat keskustaan palvelujen ääreen. Tekisimme karhunpalveluksen, jos veisimme palvelut heistä kauemmas. Huonokuntoisella ikäihmisillä voi olla lyhyellä aikataululla monenlaista terveyskeskuskäyntiä ja julkisen liikenteen käyttö voi olla heille hankalaa. Nämä kaksi asiaa yhdessä voivat aiheuttavat merkittäviä lisäkustannuksia kuljetuksista sekä potilaalle että kunnalle. Lisäksi mm. koronaepidemia huomioiden ei ole järkevää keskittää kaikkea yhteen paikkaan ja näin lisätä todennäköisyyttä tautien leviämiseen.

Hyödyttäisikö fyysinen läheisyys terveydenhuollon toimivuuden näkökulmasta? Tieto kulkee jo nyt sähköisesti eikä fyysinen läheisyys sitä parantaisi. Organisaatioiden ollessa erilliset, yhteistyö käytännön tasolla tuskin lisääntyisi ilman palvelurakenteen uudelleenjärjestelyä. Fyysinen läheisyys aiheuttaisi helposti myös potilaiden ”pompottelua” erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Tämä tarkoittaisi mm. herkemmin lähettämistä erikoissairaanhoidon päivystykseen, koska se olisi niin lähellä ja sinne olisi helppo mennä.

Toisin päin se tarkoittaisi mm. herkempää käännyttämistä erikoissairaanhoidosta terveyskeskukseen, vaikka se ei olisi järkevää (esim. terveyskeskus menossa kiinni, potilas kuitenkin päätyisi erikoissairaanhoitoon jatkotutkimuksiin tai potilas tarvitsisi osastopaikan). Tämä lisäksi kustannuksia sekä potilaalle että kunnalle.

Näiden pohdintojen perusteella olemme sitä mieltä, että olisi sekä kuntalaisille että kunnalle parempi pitää pääterveysaseman paikka keskustassa.

Annukka Ojala, terveyskeskuslääkäri, varavaltuutettu KD
Heli Norja, varavaltuutettu KD (Kuopio)

Kuva, Kuopion kaupunki opaskartat

Kirjoitus julkaistu Savon Sanomissa 25.8.2021