KD:n valtuustoryhmältä aloite omaishoitajien maksuttomista liikuntapalveluista

18.9.2021 klo 08:48 Uutiset

Lohjan KD valtuustoryhmä teki aloitteen omaishoitajille tarjottavista maksuttomista liikuntapalveluista.

Omaishoitajat tekevät tärkeää ja vaativaa työtä läheistensä parhaaksi. He ovat ensiarvoisen tärkeitä myös yhteiskunnallisesti. Omaishoitajien panos hoiva- ja hoitotyöhön tuo myös merkittävää säästöä hoivapalvelujen tuottamiseen. Väestön nopea ikääntyminen tekee omaishoidosta yhä tärkeämmän hoivavaihtoehdon samalla, kun etenkin ikääntyneiden laitos- ja kotihoidossa kärsitään resurssipulasta.

Tällä hetkellä kunnissa on erilaiset kriteerit tuen saannille, lisäksi omaishoidon tuen suuruus ja erilaiset tukipalvelut vaihtelevat. Olisi tärkeää, että omaishoitajien asemaa ja palkkiota parannetaan ja käytännöt yhtenäistetään valtakunnallisesti sote-uudistuksen toteutuksen yhteydessä.

Omaishoitajana toimii usein iäkäs puoliso, jolla saattaa olla myös omat terveyshaasteensa. Omaishoitajien oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoa sekä heidän jaksamistaan on tuettava monin eri keinoin. Tärkeää on, että omaishoitajat pystyvät pitämään vapaata niin, että hoidettava saa hyvää ja turvallista hoitoa vapaapäivinä. Omaishoitajien tulee saada tukea myös oman kuntonsa hoitamiseen.

– Tämän vuoksi esitämme, että Lohjalta omaishoidon tukea saava henkilö pääsee käyttämään maksutta Lohjan kaupungin perusliikuntapalveluja, kuten osallistumaan jumpparyhmiin sekä käymään kuntosaleille ja uimahalliin niiden normaaleina aukioloaikoina, kaupunginvaltuustolle 15.9. tehdyssä aloitteessa todetaan. Aloitteen allekirjoitti myös Piritta Poikonen (ps).