MITÄ ALUEVAALIT TARKOITTAVAT

26.9.2021 klo 20:56 Uutiset

Tässä tiivis tietoisku tulevista aluevaaleista, joka kertoo myös ehdokasasettelusta. SOTE-uudistuksen tarkoitus on tuoda ja näkyä asukkaille parantuneena palveluna. Suomi jaetaan 21 hyvinvointialueeseen, pl Helsingin alue.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyvät SOTE-uudistuksen mukaisesti perustettaville hyvinvointialueille 1.1.2023. Tällaisia hyvinvointialueita ei ole ennen ollut olemassa.

Me tulemme kuulumaan perustettavaan Pohjois-Savon hyvinvointialueeseen. Ensimmäiset aluevaalit pidetään omana vaalina 23.1.2022. Seuraavat aluevaalit ovat kuntavaalien yhteydessä v 2025. Ehdokasasettelu päättyy 14.12. klo 16.00. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vaalityötä numeromainoksilla tehdään tammikuussa.

P-S aluevaltuustossa tulee olemaan 69 aluevaltuutettua. Tuosta määräytyy ehdokashankinnan maximi. Itsekullakin puolueella täysi lista tarkoittaa, että puolue saa asetettua 86 ehdokasta aluevaaleihin ehdolle. Ehdokashankinnan pohjana KD:llä tulee olemaan kussakin Pohjois-Savon kunnassa kuntavaaleissa valitut valtuutetut ja luottamustehtäviin nimetyt.

MITEN KIINNOSTUNUT HENKILÖ VOI HAKEUTUA OMASSA KUNNASSAAN EHDOKKAAKSI?
Kukin P-S piirin osasto tekee ehdokashankintaa omassa kunnassaan ja hankkii ehdokkaita piirille. Aluevaaliehdokkaat asettaa KD Pohjois-Savon piirin sääntömääräinen syyskokous16.10.2021. Seuraavat ehdokkaat hyväksytään tämän jälkeen määräajoin ennen 14.12.

Vaaleissa valitut aluevaltuustot aloittavat toimintansa maaliskuussa 2022.

Aluevaltuustot asettavat hyvinvointialueen toimielimet:
– aluehallitus, hyvinvointialueen muut toimielimet, kuten lautakunnat sekä valitsee hyvinvointialuejohtajan.

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta.
Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Aluevaltuuston tehtävistä säädetään hyvinvointialueesta annetusta
laissa 611/2021 erityisesti 22 §

Lyhyesti loppuun tärkeimmät tehtävät tiivistetysti, aluevaltuusto päättää mm.
– hyvinvointialuestrategiasta,
– hyvinvointialueen hallintosäännöstä
– sekä hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
(laissa numeroituja tehtäväkohtia on 15 kpl).

Ota siis yhteys oman paikkakuntasi KD-osaston puheenjohtajaan:
Kuopiossa Teija Airaksinen puh 040 758 0913
Suonenjoki Kirsti Kivinen puh 044 284 5453
Leppävirralla Eija Nissinen puh 040 574 2833

Jutun toimitti KD Pohjois-Savon piirin varapuheenjohtaja Rauno Taskinen

Kuva Shutterstock lisenssikuva 1202281468