Omaishoito on omaisesta välittämistä

1.10.2021 klo 18:29 Uutiset

Valtakunnallinen omaishoitajien viikko on vuosittain järjestettävä teemaviikko, jolla halutaan nostaa esiin omaishoitoasioita. Teemaviikkoa vietetään 21.-28.11.2021.

Nostan muutamia ajatuksia omaishoitajuuteen liittyen, joka on minulle tuttua. Perhepiirissä on isovanhempia hoidettu kotona, ja omaishoitaja on saanut apua muilta perheenjäseniltä tarvittaessa. Itse olen auttanut vapaapäivien mahdollistamisessa ja esim hiustenleikkuussa, kynsienhoidossa ja pesuavussa. Lähihoitajan koulutus on ollut monesti hyödyksi.

Omaishoitajat tekevät tärkeää ja vaativaa työtä läheistensä parhaaksi. He ovat ensiarvoisen tärkeitä myös yhteiskunnallisesti. Omaishoitajien panos hoiva- ja hoitotyöhön tuo isoja säästöjä kuntien sekä vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden talouteen, sekä helpottavat hoitohenkilökunnan saatavuuteen liittyvää painetta. Väestön nopea ikääntyminen tekee omaishoidosta yhä tärkeämmän hoivavaihtoehdon samalla, kun laitos- ja kotihoito kärsivät resurssipulasta.

On ongelmallista, että Suomessa on miltei joka kunnassa erilaiset kriteerit tuen saannille, lisäksi omaishoidon tuen suuruus ja erilaiset tukipalvelut vaihtelevat. Omaishoitajien asemaa tulee parantaa ja käytännöt yhtenäistää valtakunnallisesti Sote-uudistuksen toteutuksen yhteydessä.

Omaishoitajien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, jaksamiseen ja kuntoutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Meidän kaikkien olisi hyvä miettiä, mitä voisimme tehdä omaishoitajien jaksamisen tueksi. Olisiko yksi parannus tähän liittyen kunnassamme (kirjoittaja on Leppävirralta), että omaishoidon tukea saava henkilö pääsisi maksutta kunnan liikuntapalvelujen piiriin?

Meillä on kylpylä uinti- ja virkistysmahdollisuuksineen, sekä kuntosalit, joita voisimme hyödyntää. Yhdessä varmasti löytäisimme muitakin keinoja omaishoitajien jaksamisen tueksi.

Monesti omaishoitotyötä tehdään yksin ja yksinäisyys saattaa olla monelle raskasta, sen huomioimiseen voisimme jokainen puuttua lähipiirissämme. Hyvää tulevaa omaishoitajien viikkoa ja voimia tärkeään työhön!

Linkki ”Valtakunnallinen omaishoitajien viikko”- ilmoitukseen.

Kirjoittaja on Eija Nissinen
Leppävirran Kristillisdemokraattien paikallisosaston puheenjohtaja
Kunnanvaltuutettu

Kirjoittaja on asettunut aluevaaliehdokkaaksi

Kuvat ovat Shutterstock lisenssikuvia.