Keski-Suomen KD:n kannanotot syyskokouksessa 23.10.2021

23.10.2021 klo 21:06 Uutiset

LÄHIJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMINEN OTETTAVA TOSISSAAN

Keski-Suomen Kristillisdemokraatit vaatii lähijunaliikenteen kehittämistä olemassaolevilla raiteilla ilmasto- ja elinvoimasyistä. Toimivat lähijunayhteydet mahdollistaisivat autottoman liikkumisen laajemmalla työssäkäyntialueella ja tukisivat asumismahdollisuuksia myös pienemmillä paikkakunnilla. Myös matkailijat voivat hyödyntää yhteyksiä. Keskussairaala Novan kohdalle tulee myös rakentaa uusi junaseisake.

Junaliikenteen parantamiseksi sähköistämättömän rataosuuden (Seinäjoki – Keuruu – Jyväskylä ja Keuruu – Orivesi) sähköistyssuunnitelman aloittaminen tulee saada vihdoin vireille kuten Keski-Suomen maakuntavaltuustokin on jo 2017 vaatinut.

KOKO KESKI-SUOMI JA HENKILÖSTÖ OTETTAVA AIDOSTI MUKAAN HYVINVOINTIALUEELLA

Keski-Suomen Kristillisdemokraatit pitää tärkeänä, että tulevaa hyvinvointialuetta rakennetaan koko Keski-Suomen näkökulmasta lähipalvelut turvaten. Se tarkoittaa, että palveluita tulee olla saatavilla sosiaali- ja terveyskeskuksista ympäri hyvinvointialuetta kohtuullisessa ajassa. Osa palveluista on järkevää toteuttaa liikkuvina palveluina tuoden ne asiakkaan lähelle. Myös teknologiaa kannattaa hyödyntää ja etäpalveluita kehittää, mutta palvelun saaminen ei saa olla kiinni digitaidoista tai -välineistä. Asiakkaan on voitava hoitaa asioitaan myös puhelimessa ja paikan päällä sote-keskuksessa ilman aiheetonta viivytystä.
Henkilöstön hyvinvointi on nostettava hyvinvointialueella yhdeksi keskeisistä prioriteeteista. Keski-Suomen Kristillisdemokraatit pitää ensiarvoisen tärkeänä, että henkilöstöä kuullaan aidosti uudistuksen toteuttamisessa, jotta uudet toimintamallit saadaan hiottua mahdollisimman toimiviksi ja tarkoituksenmukaisiksi niin asiakkaan kuin henkilöstön näkökulmasta. Henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa työhönsä ja tulla kuulluksi tulee turvata myös jatkossa. Kankeista rooleista ja rakenteista tulee päästä eroon ja tukea osallistavaa johtajuutta. Palkkakysymykset on ratkaistava kestävällä ja henkilöstöä kannustavalla tavalla.