KUKA PELASTAA PELASTAJAT

27.10.2021 klo 16:19 Uutiset

Olen 19-vuotias kaavilainen opiskelija. Voisin ikätoverieni tavoin olla kiinnostunut palo- ja pelastusalalle hakeutumisesta, koska Kuopion Pelastusopisto sijaitsee kotikuntani lähellä. Olen huomannut, että pelastusalalle on lailla säädetty lisää velvollisuuksia ja tehtävien vaativuus on kasvanut.

Jos joutuisin onnettomuuteen jossain päin Pohjois-Savon tulevaa hyvinvointialuetta, tehtävää suorittamaan lähetettäisiin tarkoituksenmukainen pelastusyksikkö. Siltä vaaditaan paljon: sen tulee olla paikalla tarpeeksi ajoissa ja sillä tulee olla onnettomuuden laatuun, riskiin ja pelastamiseen liittyvä taito ja välineet. Jos näitä ei ole, ei voida myöskään pelastaa, ensihoitaa tai estää aiheutuvia haittoja.

En käsitä, miksi vuoden 2022 talousarvioesitys ei sisällä pelastustoimen koulutukseen ehdotettua noin kolmen miljoonan euron lisäystä. Tämä johtaa siihen, että palo- ja pelastusalalla arvioidaan olevan v. 2030 mennessä n. 1000 pelastajan vaje.

Vaarallisia aineita kuljettava juna pysäytetty raiteenvaihtopaikalle myrkyllisen nesteen vuodon takia. Koulutetut pelastajat hälytetty ympäristönvahinko tehtävään.

Pelastusalan toimintaa säätelee pelastuslaki, joka määrittää alan tavoitteet onnettomuuksien ennaltaehkäisemisestä, tilanteessa toimimisesta ja haittojen estämisestä. Lain tavoitetilan saavuttamista vaikeuttaa elämän monipuolistuminen ja globalisaatio. Liikennemäärien lisääntymisen rinnalle on tullut uusia uhkia kuten terrorismi, luonnon ääri-ilmiöt ja yhteiskunnan tietotekniikkariippuvaisuus.

Suomi muuttuu hyvinvointialueiksi, joissa pelastustoimen pitää pystyä toimimaan joustavasti vastuualueiden rajatkin ylittäen. Lisääntyneiden ja lakisääteisten velvoitteiden vuoksi pelastusalan koulutuksessa on turvattava riittävä määrä aloituspaikkoja, jolla poistetaan pelastajien määrää uhkaava vaje.

Palkkauksen tulee vastata kasvaneiden vastuiden ja tehtävien edellyttämiä vaatimuksia. Pelastaja työskentelee moninaisissa onnettomuus- ja katastrofitilanteissa ihmishenkien menettämisen uhan alla. Pelastajan (ensihoidon pätevyydellä) perustason palkkaus n. 2100 e/kk ei vastaa mitenkään tehtävän vaatimuksia.

Pelastustoimi siirtyy osaksi hyvinvointialueita. Ensihoitoa ei ole suunnittelussa suoraan ajateltu pelastustoimen tehtäväksi, vaan sairaanhoitopiirin vastuulle. Eivät nämä asiat pallottelemalla ratkea.

Nuoren näkökulmasta ammatin kiinnostavuutta heikentää myös se, että Kuopion Pelastusopistossa pelastajantutkinto ei anna tällä hetkellä suoraa kelpoisuutta pelastajan virkaan. Tutkinnosta puuttuu ensihoidon edellyttämä koulutustaso, vaikka juuri ensivasteen tehtävät ovat lisääntyneet. Pelastajakoulutusta tulee viipymättä kehittää, eikä odottaa hyvinvointialueiden toiminnan aloittamista vuoden 2023 alusta.

Pelastusalan työhyvinvointiin vaikuttavia ongelmia on ryhdyttävä ratkomaan edessä olevan valmistelutyön aikana. Arvostan kaikkia pelastusalalla työskenteleviä. Olette monitaitoisia osaajia.

Eero Klaavo, Kaavi
KD Pohjois-Savon piirihallituksen jäsen, nuorisopiiri
Aluevaaliehdokas

Kuvat Shutterstock lisenssikuvia
Artikkelikuva, Shutterstock lisenssikuva 1721662828

Juttu julkaistu:
Savon Sanomien mielipidekirjoitusten pääkirjoituksena 27.10.2021
Iisalmen Sanomat mielipidekirjoitusten pääkirjoituksena 28.10.2021