Pidetään koko maakunta mukana

13.11.2021 klo 13:35 Uutiset

[Teksti julkaistu Turun Sanomissa 13.11.2021]

Tulevien aluevaalien yksi suuri kysymys on se, kuinka hyvin tuleva hyvinvointialue kykenee huolehtimaan palveluiden yhdenvertaisesta jakautumisesta ja saavutettavuudesta. Turussa asuu reilut 40 prosenttia maakunnan väestöstä ja onkin hyvin todennäköistä, että myös suurin osa tulevista aluevaltuutetuistamme on turkulaisia. Tällainen valtuutettujen mahdollinen jakautuminen on herättänyt valtakunnallisestikin huolta siitä, johtaako se suurempia suosiviin ja pienempiä painaviin päätöksiin.

On selvää, että itsekeskeinen ja siten jakautunut hyvinvointialue ei edusta kestävää, oikeudenmukaista ja yhdenvertaista päätöksentekoa. Meidän on oltava yhtenäinen ja yhteistyötä tekevä, ei pirstaloitunut ja riitelevä maakunta. Meidän on ajateltava, ajettava ja rakennettava yhdessä pelkän oman kotikuntamme sijaan koko maakunnan etua sote-palvelujen ja pelastustoimen suhteen.

Tulevaa hyvinvointialuetta on kohdeltava kokonaisuutena, jossa etsimme jatkuvasti koko aluetta hyödyttäviä ratkaisuja. Yhtäläisyyksien lisäksi meidän on yhtä lailla tunnistettava, että maakuntamme 27 kuntaa myös eroavat toisistaan. Siitä syystä johtuen ratkaisujen on oltava jokaiselle paikkakunnalle oikein räätälöityjä. Tämä varmistetaan sillä, että kaikkia kuullaan ja kuunnellaan.

Uuden aluevaltuuston lisäksi hyvinvointialueella tehdään päätöksiä myös joko valtuuston alaisissa valiokunnissa tai lautakunnissa. Kuntapolitiikasta tuttuun tapaan edellisen täyttäisivät aluevaltuutetut, mutta jälkimmäiseen voitaisiin valita myös valtuuston ulkopuolelle jääneitä ehdokkaita. On selvää, että yhdenvertaisen ja alueellisen tasa-arvon sekä laajan demokratian nimissä olisi oikeudenmukaista valita lautakuntamalli, jotta myös pienempien kuntien ääni saataisiin varmimmin kuuluviin.

Pidetään sote-uudistuksen suurissakin mullistuksissa koko maakunta mukana.

Tommi Terä
Turun kristillisdemokraattien puheenjohtaja,
aluevaaliehdokas