Puuropäivänä tavoitimme reilut 400 henkilöä Kuopion torilla

13.11.2021 klo 20:29 Uutiset

Saimme 13.11 lauantaina ”korvattua” viime vuonna korona-pandemian takia viime hetkillä peruutetun jokavuotisen puuropäivän. Puolueenjohtaja Sari Essayahin johdolla  meitä oli Kuopion torilla kaupunginvaltuutettuja, luottamushenkilöitä, aluevaaliehdokkaita ja osaston aktiiveja tapaamassa kaupunkilaisia. Jaettujen puuroannosten määrän perusteella tapasimme reilut 400 henkilöä!

Savon Sanomat oli julkaissut juuri 13.11 lauantain lehdessä kansanedustaja Sari Essayahin mielipidekirjoituksen:
Kela-korvauksia ei saa lakkauttaa
Sari Essayah kirjoitti: ”Hallituksen monikanavarahoituksen purkamista pohtivassa työryhmässä on ollut esillä Kela-korvausjärjestelmän romuttaminen. Kristillisdemok­raatit eivät hyväksy tätä, sillä se merkitsisi lääkäripalveluihin pääsemisen vaikeutumista erityisesti pieni- ja keskituloisilla. Esimerkiksi gynekologi- ja silmälääkäripalvelut haetaan pääosin yksityissektorilta, osin myös suun terveydenhuolto.

Kela-korvausjärjestelmän lakkauttamisen sijaan on kehitettävä palvelusetelien käyttöä. Se on hyvä tapa paitsi lisätä asiakkaiden mahdollisuuksia valita itselle sopiva palveluntuottaja myös osaltaan turvata palvelujen riittävyyttä alueella. Tällä on suuri merkitys hoitojonojen purkamisessa.” Saimme kuulla torilla kiitosta mielipidekirjoituksen johdosta.

Torilla keskusteltiin KD:n muistakin aluevaaliteemoista, joita ovat:

Palvelut lähelle ihmistä
Sosiaali- ja terveyspalvelut on saatava lähipalveluina eri puolilla hyvinvointialuetta, ei ainoastaan keskuskaupungeissa. Hoitoon on päästävä lähellä ja jonottamatta.

Laadukasta hoitoa vauvasta vaariin
Hoidon laadusta ja mitoituksista ei saa tinkiä. Hoitoketjujen on oltava sujuvia palvelupolkuja, joita kulkiessa asiakkaan ei tarvitse taistella vaan saada tarvittavia palveluja oikeaan aikaan, myös kun kyse on vaativasta erikoissairaanhoidosta. Hyvä hoiva sisältää ulkoilu-, ruokailu-, hygienia- ja yhteisötakuun.

Autetaan ajoissa ja edistetään terveyttä
Painopiste on siirrettävä ennaltaehkäiseviin palveluihin, joita on saatava matalalla kynnyksellä. Kuunteleminen, matalan kynnyksen seulonnat ja terveystarkastukset säästävät ihmishenkiä. Nämä koskevat myös päihde- ja mielenterveyspalveluja.

Hyvinvoiva henkilöstö jaksaa hoitaa
Henkilöstön hyvinvointiin on panostettava. Työolot on korjattava ja työn kuormitusta vähennettävä. Palkkaus ja työsuhdeasiat on saatava kuntoon ja lisättävä joustoja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Työntekijöitä on kuunneltava omaan työhön liittyvissä asioissa. Työhyvinvointiin panostaminen vähentää poissaoloja ja kustannuksia, siis vaikuttavat hoitajamitoituksessa onnistumiseen.

Yhteistyöllä parempia palveluita
Kaikkea emme voi tuottaa julkisena palveluna. Hyvinvointialue tarvitsee yrityksiä ja järjestöjä kumppanikseen huolehtiakseen asukkaiden palveluista. Viisailla julkisilla hankinnoilla edistetään oman alueen työllisyyttä ja elinvoimaa. Palvelusetelin merkityksestä Essayah mainitsi jo yllä, mutta lisätään tässä vielä, että palvelusetelien käyttämisellä on myös yksityisiin toimijoihin työllistävä vaikutus.

Pelastustoimi
Pelastustoimi siirtyy myös hyvinvointialueen vastuulle. Kun palokuntaa tai ensihoitoa tarvitaan, on kyse elämästä ja kuolemasta. Haluamme huolehtia, että pelastustoimelle turvataan taloudelliset ja koulutukselliset resurssit, jolloin pelastamiselle on toimintaedellytykset. Alueemme on laaja, ja Pohjos-Savossa on myös harvaan asuttua aluetta, ja tarvitsemme elintärkeää  sopimuspalokuntatoimintaa vahvistamaan pelastustoimen suorituskykyä. Eikä pidä unohtaa, että pelastustoimelle on säädetty lailla mittava määrä erilaisia tehtäviä, kuten mm. ympäristövahinkojen torjunta, väestönsuojelu, sekä kuntien tukeminen valmiussuunnittelussa.

Asukkaiden ääni kuuluviin
Hyvinvointialueen aluehallinnon perustana tulee olla monipuolinen lautakuntarakenne. Jos kunnasta ei tule valituksi yhtään aluevaltuutettua, tulee sieltä nimetä vähintääkin yksi henkilö lautakuntatehtäviin. Palveluverkkoon tehtäviä muutoksia ei pidä päättää yksinkertaisella enemmistöllä, vaan ensin on tehtävä maaseutuvaikutusten arviointi.  Kunnille ja alueille pitää luoda toimivat yhteistyökuviot ja -elimet, jotta valta ja palvelut eivät keskity keskuskaupunkeihin.

Lopuksi mainitsen, että kuopiolaisia kiinnostaa myös HX-hävittäjähanke, vaikka se ei ole aluevaaliteema. Onhan Karjalan Lennosto kaupunkimme kyljessä Siilinjärven Rissalassa. Valittavasta hävittäjästä keskusteltiin vilkkaasti tänään. Lehtiuutisoinnissa liian usein unohdetaan, että vaikka asiasta tehdään poliittinen päätös, se tehdään ilmavoimien asiantuntijoiden ehdotuksen perusteella. Siinä tärkein kriteeri on suorituskyky. Itse nostan suorituskyvyn rinnalle yhtä vahvasti huoltovarmuuden, joka poistaa ehdokkaista pääosan ja selkeyttää tulevaa päätöksentekoa.

Tavataan torilla ja voin silloin mainita oman käsitykseni tulevasta valinnasta, ja valaista miksi pelkkä Ilmatorjunta droneilla tuettuna ei riitä!

Kirjoittaja on kapteeni evp,
Kaupunginvaltuutettu,
Rauno Taskinen, Kuopio