Sote-palvelut eivät toimi ilman ammattitaitoista henkilöstöä – henkilöstön hyvinvointiin välttämätöntä panostaa

2.12.2021 klo 11:08 Uutiset

Lohjan seudun Kristillisdemokraatit on huolissaan sote-alan henkilöstön kasvavasta pulasta, joka uhkaa sosiaali- ja terveyssektorin toiminnan ylläpitämistä ja kehittämistä.

Osaston vuosikokouksen mielestä henkilöstön hyvinvointi on nostettava yhdeksi keskeiseksi prioriteetiksi uuden Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiassa. Hyvät palvelut eivät toteudu ilman ammattitaitoisia tekijöitä.

Koronaepidemia on uuvuttanut henkilöstöä jo ennestään vaativan työssä, ja moni suunnittelee alan vaihtoa. Epätietoisuus suuren sote-uudistuksen mukanaan tuomista muutoksista lisää stressiä. Samanaikaisesti iso nykyisistä julkisen sektorin hoitajista lähenee eläkeikää.

Ongelmaan on välittömästi ja päättäväisesti tartuttava kaikin mahdollisin niin valtakunnallisin kuin paikallisinkin keinoin, jotta yksiköistä ei ala syntymään joukkopakoa ja että alalle saadaan riittävästi uusia opiskelijoita.
On panostettava hyvään johtamiseen, työhyvinvointiin ja työn kuormittavuuden vähentämiseen. Palkkaus ja työsuhdeasiat on saatava kuntoon. Kysymykseen palkkaharmonisaatiosta tarvitaan pikaisesti valtakunnallinen ratkaisu.

Työn ja perheen yhteensovittamiseksi tarvitaan joustavia järjestelyjä ja mahdollisuuksia osa-aikatyöhön, jotta niin lapsiperhearkea elävät, alaa opiskelevat kuin jo eläköityneetkin ammattilaiset voivat toimia työtehtävissä mahdollisimman laajasti.

Hoitotakuuta parantavia pykäliä tarvitaan, mutta niiden toteuttamiseen tarvitaan resursseja. Koronaepidemian myötä kasvaneisiin hoitojonoihin on tartuttava heti yhteistyössä yksityisen sote-sektorin kanssa.