Työhyvinvointi on avain hoitajamitoituksenkin onnistumiseen

4.12.2021 klo 08:04 Uutiset

Tehostetun palveluasumisen ja vastaavien hoitoyksikköjen tilanne on huolestuttava, kun koulutetun hoitohenkilöstön puute on kasvava ongelma. On hälyttävää, että valvontaviranomaiset ovat useissa yksiköissä joutuneet puuttumaan laiminlyönteihin ja puutteisiin.

Hoivan pitäisi olla asukkaan toimintakykyä tukevaa ja kuntoutumista edistävää. Valitettavasti tavoitteissa ei ole kattavasti onnistuttu. Tavallisimmin karsitaan ulkoilusta resurssien puutteessa.

Vaaditun minimihoitajamitoituksen ylläpitäminen ei ole ratkaisu kokonaisuuteen. Työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen ja työn kuormittavuuden vähentämiseen täytyy panostaa ponnekkaasti. Samanaikaisesti tavoitteena on oltava, että hoito ja huolenpito olisi yksilöllistä, laadukasta ja näyttöön perustuvaa.

Olisiko vielä perusteltua asettua tarkastelemaan kriittisesti toimintatapoja, joista päivittäinen arki rakentuu?

Lähiesihenkilöiden ja ylemmän johdon asenne, valmius ja tuki ovat ensiarvoisia. Työntekijät ovat oman työnsä asiantuntijoita, joten heitä on rohkaistava tuomaan näkemyksensä esiin. Täytyy voida pelkäämättä puuttua myös epäkohtiin.

Hoitajien kokema ristiriita omien eettisten arvojen ja hoitotyön puutteellisen nykykäytännön välillä aiheuttaa henkistä kuormitusta ja uupumusta kaiken kiireen, vakinaisemman henkilöstön vajeen ja heikentyneen työilmapiirin lisäksi. Työhyvinvointi on avain hoitajamitoituksenkin onnistumiseen.

Riittävään resursointiin ja kehittämistyöhön on tärkeää suunnata varoja. Paitsi eri osapuolien hyvinvoinnin kannalta, uskon sen osoittautuvan kauaskantoisemmin myös taloudellisesti kannattavaksi.

Haastetaan myös itseämme yhteisvastuuseen. Ystävinä, omaisina tai vapaaehtoistoimijoina voimme olla mukana hoivayksikön asukkaiden arjessa esimerkiksi ulkoilun ja seurustelun merkeissä – pandemian niin salliessa.

Saamme auttamisesta itsellemmekin ja samalla voimme keventää henkilöstön työtaakkaa.

Riitta Anttila, KD Pohjois-Savon piirin aluevaaliehdokas

Kirjoittaja on kuopiolainen lääkäri, omaishoitaja,
Kuopion vanhusneuvoston varajäsen (kd.) ja
Pohjois-Savon Omaishoitajat ry:n hallituksen jäsen vuodesta 2022.

Juttu julkaistu Savon Sanomissa 3.12.2021

Artikkelikuva: Shutterstock lisenssikuva 1952645449