Kenelle hyvinvointialueemme päätösvalta

13.1.2022 klo 20:01 Uutiset

Kenelle hyvinvointialueemme päätösvalta?

Johtavat virkamiehet valmistelevat päätösesitykset aluehallitukselle, joka hyväksyy niistä osan itse, ja siirtää tärkeimmät aluevaltuuston lopullisesti päätettäviksi.

Näin se menisi sujuvasti ja nopeasti, mutta jotain jää puuttumaan. Suurin puute olisi alueemme paikallisen arkisen asiantuntemuksen puute.

Teoriassa moni ratkaisu näyttää kovin hyvältä, mutta arkitodellisuus näyttää sudenkuopat. Mökin mummo tai vaari ei ehkä hallitsekaan kaikkien digitaalisten sovellusten käyttöä, mutta tarvitsee henkilökohtaista kanssakäymistä ja auttavia käsiä.

Se, minkälaisen palveluverkon me Satakuntaan luomme, on täysin 23.1. valittavan hyvinvointialueemme valtuuston käsissä. Aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa maaliskuun alussa virkamiesjohtoinen VATE jää taustalle ja valtuusto tekee päätökset.

On tärkeää, että Satakuntaan luodaan aito tasapuolisesti koko väestöämme kuunteleva hallinto. Kaikki Satakunnan puoluepiirit ovat ilmaisseet halunsa perustaa lautakuntia virkamiesten ja aluehallituksen tueksi.

Lautakuntamallin yksi tärkeä tavoite on alueellisen demokratian lisääminen. Karun vaalimatematiikan mukaan valtaosa aluevaltuuston jäsenistä tulee isoimmista kaupungeista. Lautakuntiin (ja tietysti hallitukseenkin) voidaan kuitenkin vapaasti valita pienempienkin kuntien edustajia ja näin saada päätösvalmisteluihin käytännön asiantuntemusta ja tietoa koko alueemme tarpeista.

Hyvinvointialueemme lautakunnilla pitää kuitenkin olla omissa asioissaan kunnon päätösvalta, tai muuten koko idea vesittyy. Kerron yhden tuoreen esimerkin:

Viime vuonna Porin YH-asunnot esitti kaupunginhallitukselle ennakkokäsityspyynnön koskien Lavian pienen paikallisesti varsin tärkeäksi palveluksi koetun vammaispalveluyksikön (Kotiranta I) rakennuksen myyntiä. Kaupunginvaltuusto oli jo edellisessä budjetissa myöntänyt lisämäärärahan toiminnan turvaamiseksi ja linjannut suunnittelussa saman jatkuvan myös vuosina 2022 ja 2023.

Kun perusturvalautakunnalta kysyttiin sen kantaa asiaan, kaikki poliittiset ryhmät yksimielisesti vastustivat myyntiä. Olisikin ollut aivan luontevaa pyrkiä saamaan oman rakennuksen vuokraus jatkumaan normaalimenettelyllä hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta.

Kaupunginhallituksemme antoi kuitenkin myyntiluvan, jossa ostaja on sitoutunut vuokraamaan sen kaupungille vuoden 2022 loppuun saakka. Näin vammaispalveluyksikölle jää merkittävä lakkautusuhka vuoden 2022 lopussa. Valtuustoa ei asiassa edes kuultu.

Mielestäni Porin, Ulvilan ja Merikarvian yhteisen perusturvalautakunnan kannanottoa olisi pitänyt kunnioittaa, mutta sen sijaan kaupunginhallituksemme jyräsi lautakunnan yksimielisen päätöksen. Tulevaisuudessa pitäisi varmistaa, etteivät tällaiset toimintaperiaatteet periydy Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitukselle!

Mutta käydään nyt vaalit ensin!

Simo Korpela

kaupunginvaltuutettu

Satasoten johtoryhmä, ohjausryhmä ja VATE

Kristillisdemokraattien Porin osaston ja Satakunnan piirin pj. (aluevaaliehdokas)