Parkinkentän kaava parantaa Turun liikuntapalveluita

28.1.2022 klo 12:16 Uutiset

[Julkaistu Turun Sanomissa 28.1.2022]

Turun kaupunginvaltuusto (24.1.2022) otti tunteet kuumentaneen keskustelun jälkeen tuumaustauon Parkinkentän asemakaavaan. Kaava on alusta alkaen herättänyt vahvoja tunteita ja kannanottoja. Huoli etenkin Turun liikuntapalveluiden asemasta ja säilymisestä onkin ymmärrettävä ja kaiken keskustelun arvoinen.

Kaavaselostusta lukiessa käy kuitenkin selväksi, että nyt päätöksenteossa oleva kaava ja siihen liittyvät suunnitelmat huomioivat nämä huolet. Kaavaan sisältyy korvaavan tekojääradan rakentaminen Parkin tekojääradan tilalle. Kupittaalle rakennettava korvaava tila tulee lisäksi rakentaa valmiiksi ennen Parkin tekojääradan tilapäistä käytöstä poistumista. Huomionarvoista ja hienoa kaavassa on myös se, että Kupittaalle rakennettava tekojäärata ei ole tilapäinen, vaan se jää pysyväksi lisäksi Turun nykyisellään hyvin heikkoon tekojääverkostoon.

Tekojääratojen lisäksi Turussa on huutava pula sisäliikuntatiloista. Parkinkentän uusi kaava mahdollistaa lisäliikuntatilojen rakentamisen maanalaiseen tilaan. Ideana on ollut esimerkiksi liikuntasalin tyyppisen tila rakentaminen koulujen käyttöön. Liikuntasali toisikin valmistuessaan kaivattua helpotusta keskustan kouluille.

Turun liikuntatiloista on pidettävä huoli ja niiden lisääminen pelkän nykytilan säilyttämisen sijaan on oltava tavoitteena. Nykyinen Parkinkentän kaava mahdollistaa juuri tämän. Kaupungissa on tällä hetkellä yksi tekojäärata, mutta Parkinkentän kaavan valmistumisen jälkeen kokonaisuus muodostuisi kahdesta tekojääradasta sekä uusista maanalaisista liikuntatiloista. Rakentamisen aikainen liikuntatilojen puute keskusta-alueella on toki erittäin harmillinen ja valitettava. Kaupunkikehityksessä katseen on kuitenkin oltava seuraavan 1-2 vuoden sijaan pidemmällä horisontissa.

Tällä perspektiivillä katsottuna Parkinkentän kaava on juuri oikeansuuntaista kehitystä kaupungillemme. Kaava on kaupungin ja kaupunkilaisten etujen mukainen. Siksi toivoisi, että päättäjät saisivat asian seuraavassa (14.2.) valtuustokokouksessaan päätetyksi ja joidenkin toivomilta, mutta kaupunkikehitystä viivästyttäviltä, valituksilta vältyttäisiin.

Tommi Terä
Turun kristillisdemokraattien puheenjohtaja
varavaltuutettu