Onko Enäjärven koulu liian pieni, vai liian suuri

14.2.2022 klo 21:10 Uutiset

Onko Enäjärven koulu liian pieni, vai liian suuri?

1970-luvun lopulla Enäjärven koulun rakennus oli oppilasmäärään nähden liian pieni. Ala-aste ja hyyryläisenä mukaan tullut Meri-Porin lukio valtasivat kaikki mahdolliset tilat. Ala-asteen opettajainhuone oli biologian varastossa, ja itse muistan pitäneeni lukion fysiikan tuntia asutolarakennuksen olohuoneessa.

Kovan kamppailun jälkeen lukio sai Pihlavasta omat tilansa, ja Enäjärven ala-asteellekin koitti paremmat ajat.

Nyt oli Enäjärven ala-asteelle muodostumassa taas vastaavan kaltainen ongelma. Oppilaita oli tulossa ykkösluokalle liikaa. Olisi pitänyt perustaa uusi opettajan toimi jotta luokka olisi voitu jakaa kahteen eri opetusryhmään.

Ratkaisuksi keksittiin koulupiirirajojen muuttaminen niin, ettei Enäjärvelle tarvitse perustaa uutta opettajan tointa, ja samalla turvataan Kyläsaaren koulun säilymistä nykyisen kaltaisena.

Maanantain kaupunginvaltuustossa sivistystoimen johtaja Esa Kohtamäki selosti tilannetta, ja niitä sovittelutoimia, jotka oli tehty syntyneiden ongelmien helpottamiseksi. Suoritetut toimenpiteet olivat tilapäisapuna asiallisia, mutta kaikkia lapsia nämäkään eivät koske.

Raamatun hyvä periaate: ”rakasta lähimmäistäsi, niin kuin itseäsi” lienee kaikkien poliittisten ryhmien ihanne, mutta käytännön politiikassa se lähimmäinen helposti luetaan monikkomuodossa. Jos on paljon lähimmäisiä, siis myös äänestäjiä, heitä pitää kuulla, mutta jos haitat koskevat vain muutamia, silloin on niin sanottu yleinen etu tärkeämpi.

Sivistyslautakunnan hyväksyvä päätös oli yksimielinen, eli he pitivät kokonaisratkaisua hyvänä.

Kohtamäki korosti valtuustossa, että sovittuna tavoitteena on säilyttää alueen kaikki koulut. Tämä pitänee nyt paikkansa, mutta kun Enäjärven koulupiiriä ja oppilasmäärää nyt supistetaan, kuinka käy myöhäisemmässä tulevaisuudessa? Sivistystoimen johtajan ennusteissa koulun oppilasmäärä pienenee niin, että tulevaisuudessa koulu toimisi kolmisarjaisena niin, että kaksi luokka-astetta on aina yhdessä.

Kun Enäjärven koulu on ollut useasti lakkautusuhan alla, tämä koulupiirirajojen kuristustoimenpide lisää selvästi tulevaisuuden riskejä.

Vai tuleeko oppilasmäärän pienetessä vastaan uusi laajentava rajanmuutos niin, että koulun toiminta ei vaarannu? Tähän ei ole näkyvissä mitään positiivista vastausta, mutta jos näin kävisi, eikö sittenkin olisi tässä vaiheessa ollut syytä perustaa yksi uusi vaikka määräaikainenkin opettajanvirka, ja jättää enäjärveläiset rauhaan?

Simo Korpela

kaupunginvaltuutettu

kristillisdemokraattien Porin osaston ja Satakunnan piirin pj