TIEDOTE

25.2.2022 klo 14:08 Uutiset

TIEDOTE

Kristillisdemokraattisen aluevaltuustoryhmän puheenjohtajaksi Keski-Suomessa on valittu valtuutettu Marika Visakorpi, varapuheenjohtajaksi valtuutettu Petteri Muotka ja sihteeriksi varavaltuutettu Tiina Oksanen, kaikki Jyväskylästä.

Aluehallituksen varajäseneksi esitetään varavaltuutettu Piia Flink-Liimataista Äänekoskelta sekä tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Tapio Puolimatkaa Jyväskylästä ja varajäseneksi Helky Häkliä Petäjävedeltä.

Ryhmä pitää tärkeänä, että aluevaltuuston päätösvallassa ovat keskeiset hyvinvointialuetta koskevat asiat kuten päättäminen organisaatiosta, palveluverkosta ja yhtiöiden tai muiden yhteisöjen perustamisesta ja tulemme kiinnittämään näihin seikkoihin huomiota hallintosäännön käsittelyssä. Tämä turvaa kattavammin sekä alueellisen edustavuuden päätöksenteossa että demokratian toteutumisen.

Ytt.
Marika Visakorpi
aluevaltuutettu (kd)
valtuustoryhmän puheenjohtaja