Silta peruskoulun päättötodistukseen

11.4.2022 klo 12:18 Uutiset

Peruskoulun suorittaminen on haasteellista silloin, kun opetuskielen hallinta on puutteellista ja takana oleva koulupolkukin katkonainen. Hankalimmassa asemassa ovat ne oppilaat, jotka ovat saapuneet Suomeen vasta yläkouluiässä. Peruskoulun oppimäärä pitäisi suorittaa muutamassa vuodessa, vaikka suomen tai ruotsin taito on vasta alkeistasolla.

Myöhäisessä peruskouluvaiheessa maahan tulleiden oppilaiden tukemiseksi on kehitetty Silta-tukimalli, jonka käytön laajentamisesta alueelliseksi kasvatus-ja opetuslautakunta päätti helmikuun kokouksessaan. Malli perustuu siihen, että oppilas saa opiskella mahdollisimman monessa aineessa omassa opetusryhmässään erityisen Silta-opettajan ja koulunkäynninohjaajan lisätuella. Tukea tarjotaan erityisesti lukuaineissa, matematiikassa ja englannin kielessä. Myös suomen kielen ja opiskelutaitojen omaksumista tuetaan, jotta oppilaalla olisi tasavertaiset mahdollisuudet toisen asteen opintoihin. Oppimista tuetaan esimerkiksi käsittelemällä luokassa esiin tulevia asioita etukäteen ja ohjaamalla läksyjen tekemistä. Aineenopettaja ja Silta-opettaja suunnittelevat ja toteuttavat opetusta yhteistyönä.

Silta-mallia aletaan toteuttaa lukuvuoden 2022–2023 alusta Nummenpakan, Topeliuksen ja Vasaramäen kouluissa. Sen kustannuksiksi tässä laajuudessa on laskettu noin 240 000 euroa vuodessa. Kustannukset koostuvat lähinnä kolmen erityisopettajan ja kolmen koulunkäynninohjaajan palkoista sivukuluineen.

Alkuvuodesta julkisuudessa kirjoitettiin Turussakin yleistyvistä maahanmuuttajataustaisten nuorten muodostamista jengeistä. Syrjäytyminen muusta yhteiskunnasta ja tunne siitä, ettei omaan elämään voi vaikuttaa, ovat syitä, jotka saattavat johtaa nuorten ajautumiseen jengeihin ja muuhun haitalliseen toimintaan. Syrjäytymisen ehkäisyssä on ensisijaista huolehtia siitä, että nuoret saavat peruskoulun suoritettua ja motivoituvat jatkamaan opintojaan. Silta-malli tarjoaa tähän hyvän ja kustannustehokkaan keinon.

Soili Norro
Turun kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen
Turun kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja